loading
views

Verder onderzoek effectiviteit re-integratie


 
| UWV » |
 

16 juli 2010

Demissionair minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de effectiviteit van re-integratie door gemeenten en UWV verder onderzoeken.

Er zijn wel veel gegevens over kosten en resultaten van re-integratie, maar het is moeilijk aan te geven in hoeverre juist een re-integratietraject mensen aan het werk helpt. Het onderzoek gaat over de re-integratie van mensen in de bijstand, gedeeltelijk arbeidsgeschikten en werklozen. De minister voert hiermee (mede) een motie van de Tweede Kamer uit.

Duidelijkheid rendement re-integratietrajecten
Er komen steeds meer cijfers over de kosten, inspanningen en resultaten van re-integratietrajecten vanuit UWV en gemeenten. Onduidelijk is echter of dit komt door de re-integratie-inspanningen van UWV en gemeenten of dat mensen ook op eigen kracht werk zouden hebben gevonden. Evenmin is duidelijk welke groepen mensen het meest baat hebben bij re-integratietrajecten.

Onderzoek bij twijfel nut
Het onderzoek dat nu wordt uitgevoerd maakt een vergelijking van de inspanningen van UWV en gemeenten mogelijk en biedt meer duidelijkheid welke groepen mensen het meest baat hebben bij re-integratie. Het onderzoek duurt drie jaar. Het wordt gedaan onder cliënten waarbij het nut van de inzet van re-integratie wordt betwijfeld. Bij deze groep wordt onderzocht wat de noodzakelijke voorwaarden zijn voor succesvolle re-integratie.

Huidige cijfers
De huidige cijfers laten zien dat ruim 60 % meer mensen binnen 24 maanden na de start van een re-integratietraject aan het werk gaan. Het aantal nieuwe mensen in de bijstand daalt structureel met ruim 8,5 % doordat meer mensen aan het werk worden geholpen

Gerelateerd nieuws
> Onderzoek UWV overschrijding re-integratie budget
> UWV helpt kwart mln mensen aan werk in 2009
> Donner: re-integratietrajecten gewaarborgd
> UWV wil re-integratiebudget gerichter inzetten

Bron: SZW, 12 juli 2010

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek