loading
views

Staatssecretaris voor Nieuw Werken?Logo FNV15 juli 2010

FNV Zelfstandigen roept de formateurs op om een staatssecretaris voor ‘Nieuw Werken’ in het leven te roepen. Deze nieuwe staatssecretaris zou het overheidsbeleid in lijn moeten brengen met de huidige dynamiek van de arbeidsmarkt.

“De nieuwe arbeidsmarkt is onafhankelijk, flexibel en de motor achter de nieuwe economie”, aldus Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen. “Het wordt tijd dat de overheid deze nieuwe manier van werken in haar armen sluit en integreert met het overheidsbeleid. Een staatssecretaris ‘Nieuw Werken’ kan het overheidsbeleid in lijn brengen met de dynamiek die er op de arbeidsmarkt is en de valkuil van oude verhoudingen en patstellingen vermijden.”

FNV pleidooi
FNV Zelfstandigen pleit voor één beleid waarbij de overheid alle werkende en ondernemende burgers hoort, informeert, faciliteert en stimuleert bij het zelfstandig aanbieden en vermarkten van de eigen arbeid, met behoud van de sociale kaders die wij als samenleving nastreven.

Nieuwe balans flexibiliteit en zekerheid
Nederland heeft te maken met een belangrijke sociaal economische ontwikkeling die zal leiden tot een andere invulling van de balans tussen flexibiliteit en zekerheid (het nieuwe werken). Vooral zelfstandige ondernemers worden door de overheid gezien als flexibele schil rond de arbeidsmarkt. Ze zijn in staat en bereid om problemen op te lossen voor bedrijven, organisaties en de samenleving en hebben de afgelopen twee jaar een deel van het effect van de crisis opgevangen, zowel door hun inzet als soms door een forse derving in hun omzet en inkomen. Zeker de laatste jaren is de groep zelfstandige ondernemers belangrijk geweest voor de Nederlandse economie.

Versnipperd beeld
Deze grote groep laat echter ook zien dat het Nederlandse stelsel van arbeidsverhoudingen, fiscaliteit en sociale zekerheid niet meer in overeenstemming is met de alledaagse praktijk. Bovendien is de overheid het zicht op de werkelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kwijt, door de aandacht voor zelfstandige ondernemers te verdelen over maar liefst drie staatssecretariaten: Economische Zaken, Sociale Zaken en Financiën.

Gerelateerd nieuws

> Subsidiewijzer voor ondernemers
> Nederlandse arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler
> FNV: maximum 10% flexwerkers

Bron: FNV Zelfstandigen, 14 juli 2010

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek