loading
views

Principeakkoord CAO Uitvaart 2010-2011

Principeakkoord CAO Uitvaart 2010-2011


15 juli 2010

CAO-naam

CAO Uitvaartverzorging

Download Principeakkoord CAO Uitvaartverzorging
> niet beschikbaar

Code Loonheffing
1497

Looptijd

1 juli 2010 tot en met 30 september 2011

Loonmutaties
Per 1 juli 2010 wordt het salaris verhoogd met 1% en per 1 april 2011 met 0,3%. Gedurende deze looptijd worden de schalen dus met 1,3% verhoogd.

Arbeidsvoorwaarden

Indexatie
De vergoedingen en toeslagen (niet zijnde het salaris) worden per 1 juli 2010 verhoogd met eenzelfde percentage als de salarissen.

Feestdagenregeling
De compensatieregeling voor het werken op feestdagen geldt m.i.v. 1 juli 2010 ook voor gewerkte uren die vallen binnen het reguliere dienst- en beschikbaarheidsrooster.

Toelichting: Als er in een regulier rooster op een feestdag wordt gewerkt, kan:
– Deze gewerkte feestdag voor 150% worden gecompenseerd in het reguliere rooster.
– Deze gewerkte feestdag voor 100% worden gecompenseerd in het reguliere rooster en voor 50% omgezet in verlof.
– Deze gewerkte feestdag niet zijn gecompenseerd in het reguliere rooster en wordt dan voor 150% omgezet in verlof.
– Als door bedrijfsomstandigheden omzetting in verlof niet mogelijk is, vindt uitbetaling plaats.

Functioneringsgesprekken
Vanaf 1 januari a.s. worden er functioneringsgesprekken gevoerd. De systematiek hiervoor wordt in het najaar van 2010 samen met CNV Dienstenbond ontwikkeld. Conform de systematiek van de beoordelingsgesprekken kan de werkgever op ondernemingsniveau met de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging een bedrijfsspecifieke regeling overeen komen. In het functioneringsgesprek kan aandacht worden gegeven aan werkzekerheid, employability en scholing/opleiding.

Levensfasebeleid
Een uit professionals bestaande werkgroep zal cao-partijen over het onderwerp levensfasebewust personeelsbeleid gaan voorzien van concrete aanbevelingen voor artikelen en methodiek. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van het rapport “levensfasebewust beleid” wat in 2010 voor deze sector tot stand is gebracht.

Geschillenregeling
Vanaf 1 juli 2010 kunnen ook individuele werknemers en/of werkgevers zonder tussenkomst van cao-partijen een beroep doen op de Geschillenregeling uit de cao.

CAO-fonds
Ten behoeve van de uitvaartbranche is een Stichting Cao-fonds opgericht. Deze stichting heeft ten doel het in financiële zin naleven van in de cao gemaakte afspraken en realisatie van door cao-partijen gewenste ‘opdrachten’ als onderzoek op het gebied van arbeidsvoorwaarden, implementatie en toepassing daarvan. Tijdens de looptijd van deze cao wordt een verdere stap gemaakt in de professionalisering van de branche en een onderzoek gedaan naar het opstarten van een norminstituut.

Technisch overleg
In het najaar van 2010 zullen de cao-partijen technisch overleg starten over:
– Systematiek van de functioneringsgesprekken
– Een werkkostenregeling (i.v.m. aanwijzing van de overheid)
– Salderingsregeling (optimaal gebruik maken van fiscale mogelijkheden)
– Pensioen met betrekking tot formulering artikel 19 lid 2a huidige cao (systematiek premieheffing)
– Toekomstige wetgeving van vakantie-opbouw tijdens ziekte
Voordat wijzigingen van huidige cao-afspraken die voort kunnen komen uit dit technisch overleg worden doorgevoerd, worden deze eerst aan de leden van CNV Dienstenbond en aan de werkgevers voorgelegd.

Bron: Principeakkoord CAO Uitvaart 2010-2011, CNV Dienstenbond, 12 juli 2010

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek