loading
views

Arbeidsmarktanalyse 2010 en verwachtingen15 juli 2010

Het economisch herstel is nog broos, maar zal met enige vertraging leiden tot herstel van de werkgelegenheid. Ook zal op termijn de vergrijzing ervoor zorgen dat er meer vervangingsvacatures zijn. Toch betekent dit niet automatisch dat er dan ook voor iedereen geschikt werk is.

Dat concludeert de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) naar aanleiding van de ‘Arbeidsmarktanalyse 2010’. Een goed arbeidsmarktbeleid is onmisbaar voor een goede aansluiting van vraag en aanbod en om de economische groei te bevorderen, blijkt uit de analyse. Hierbij gaat het niet alleen om investeren in de (potentiële) werknemers, bijvoorbeeld door scholing, maar ook om investeren in behoud en uitbreiding van arbeidsplaatsen. Verder zijn er volgens de RWI maatregelen nodig om de aansluiting tussen vraag en aanbod te verbeteren.

Arbeidsmarkt 2010-2012
In de Arbeidsmarktanalyse 2010 beschrijft de RWI de huidige situatie op de arbeidsmarkt en bekijkt de verwachtingen voor de komende periode. Het afgelopen jaar zijn vooral in de marktsector veel banen verloren gegaan, die de komende jaren waarschijnlijk niet terug zullen komen. Tegelijkertijd zal er waarschijnlijk ook op de collectieve sector flink bezuinigd worden, met mogelijk gevolgen voor de werkgelegenheid. Daar staat tegenover dat er in het afgelopen jaar veel mensen met pensioen zijn gegaan (de ‘babyboomers’). Ook in de komende twee jaar zal dit het geval zijn.

Hoewel er in bepaalde sectoren wel tekorten kunnen ontstaan aan mensen met specifieke kennis en vaardigheden zal er de komende twee jaar over het algemeen een overschot aan werknemers blijven. Met name voor werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt blijft het moeilijk om werk te vinden. Datzelfde geldt voor hoger opgeleiden met specifieke kennis.

Nu investeren
Om er toch voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen een baan vinden, moet er volgens de RWI dan ook nu worden geïnvesteerd. Allereerst in de (potentiële) werknemers, bijvoorbeeld door scholing. Daarmee zal de omvang en productiviteit van de werkgelegenheid kunnen toenemen. Ten slotte moet de aansluiting tussen de opleiding van werknemers en de eisen die de arbeidsmarkt aan hen stelt verbeteren.

Kortom, een kwalitatieve en kwantitatieve aanpak die een impuls geeft aan de versterking van onze economie. Het creëren van samenhang tussen arbeidsmarktbeleid en macro-economisch beleid is daarvoor van groot belang.

De beleidsagenda aan het slot van de Arbeidsmarktanalyse 2010 biedt daartoe een aantal praktische aanknopingspunten. Hierin staat centraal dat goed arbeidsmarktbeleid een onmisbare voorwaarde is voor een krachtig economisch herstel. Sociale partners en VNG gaan deze uitdaging graag aan.

Gerelateerd nieuws
> Grote uitdaging voor zorg op arbeidsmarkt
> STOOF: scholing uitzendkrachten naar 20%
> Yacht: flexibilisering vraagt om strategisch personeelsbeleid
> Grootschalige aanpak laaggeletterdheid door uitzendbranche
> Digitaal loket uitzendkrachten STOOF
> Congres over personeelswerving in de zorg

Bron: RWI, 6 juli 2010

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek