loading
views

Principeakkoord CAO Smurfit Kappa Solid Board 2010-201114 juli 2010

CAO-naam

CAO Smurfit Kappa Solid Board

Download Principeakkoord CAO Smurfit Kappa Solid Board
> Principeakkoord CAO Smurfit 2010-2011

Code Loonheffing


Looptijd

1 april 2010 tot/met 31 december 2011

Loonmutaties
geen
Arbeidsvoorwaarden
1. Op 1-1-2011 zal 50% van de vaste kostentegemoetkoming (€ 141,-) dus € 70,50 worden opgenomen in het schaalsalaris. De overige 50% zal nog als toeslag blijven bestaan. Op 31-12-2011 zal de overige 50% worden opgenomen in het schaalsalaris. Voordeel hiervan is dat dit bedrag dan ook mee gaat tellen voor de ploegentoeslag, de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en het pensioen.
2. Er wordt een werkgroep ingesteld die onderzoek zal doen naar de mogelijkheden om duo/triobanen te realiseren.
3. In samenspraak met partijen zal door een extern bureau een medewerkerstevredenheidsonderzoek worden gehouden.
4. Partijen zullen in periodiek overleg praten over besparings- en verbeteringsvoorstellen.
5. Om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen, zal actief aandacht besteedt worden aan opleidingen en trainingen.
6. Er zal worden gekeken of er een pilot gestart kan worden om te experimenteren met nieuwe roostervormen. Afhankelijk van voldoende draagvlak zal de pilot worden uitgevoerd in een nog nader te bepalen locatie en/ of machine.

Bron: Principeakkoord Smurfit Kappa Solid Board 2010-2011, CNV Vakmensen, 5 juli 2010

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek