loading
views

Principeakkoord CAO Drankindustrie 2010-2011

Principeakkoord CAO Drankindustrie 2010-2011


14 juli 2010

CAO-naam

CAO Drankindustrie en Groothandel in Dranken

Download Principeakkoord CAO Drankindustrie en Groothandel in Dranken
> niet beschikbaar

Code Loonheffing
190

Looptijd

1 juli 2010 tot 30 juni 2011

Loonmutaties
In het akkoord is een loonsverhoging opgenomen per 1 augustus 2010 van 1,25 procent.

Arbeidsvoorwaarden

VUT-premie teruggedraaid
Makkinje: “Het afgelopen jaar hebben wij onder druk van de crisis moeten besluiten om de 3,94% (voormalige VUT-premie) verplicht in de pensioenpot te stoppen. Dit is nu teruggedraaid. Deze tijdelijke maatregel heeft wel bijgedragen aan het herstel van het pensioenfonds; ongeveer 1,5-2% van de dekkingsgraad. Wij hebben echter goed geluisterd naar de praktische bezwaren hiervan en hebben nu anders besloten. De bewuste 3,94% komt weer vrij voor eigen keuze, zoals pensioen, IAP, levensloop of loon.”

Succes voor uitzendkrachten
Het bereikte akkoord is ook een succes in het kader van de Gewoon Goed Werk campagne. Zo zullen de uitzendkrachten na vier maanden net zo worden beloond als cao-personeel. “Werknemers in dienst van de werkgevers krijgen na 4 maanden hun schaalloon waar zij recht op hebben. Wij vinden dat ook uitzendkrachten niet pas na 6 maanden dit loon moesten ontvangen maar gewoon na 4 maanden. Werkgevers stemden daarmee in.”

Pensioencommissie aangesteld
Er komt een commissie van werkgevers en werknemers die de pensioenkwestie gaat analyseren en voorbereiden voor de onderhandelingen van 2011. Doel is om de pensioenproblematiek aan te pakken en ad-hoc besluiten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Helaas ondervangt dit niet weer een dergelijke crisis, maar het maakt lijntjes korter en snel en goed beslissen makkelijker, legt Makkinje uit. Namens FNV Bondgenoten gaat Gea Lotterman in deze commissie plaatsnemen. De AWVN werkgeversbijdrage blijft gehandhaafd voor deze cao.

Bron: Principeakkoord CAODrankindustrie en Groothandel in Dranken 2010-2011, FNV Bondgenoten, 13 juli 2010

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek