loading
views

Pensioenfonds Randstad en Tempo-Team kiest voor KCMLogo

14 juli 2010

Flexwerkers van Randstad en Tempo-Team krijgen een nieuwe pensioenformule die leeftijdsafhankelijk is, de zogenaamde collectieve ‘Life Cycle’-aanpak.

Bij deze vorm worden per leeftijdsgroep andere beleggingsmixen gekozen. Stichting Pensioenfonds Flexsecurity heeft het vermogensbeheer van de Pluspensioenregeling ondergebracht bij Kempen Capital Management (KCM). Per eind juni 2010 is de splitsing naar leeftijdsgroepen een feit.

Risicomanagement en ‘down-side risk’
Behoud van collectiviteit met een nadruk op risicomanagement, en afstemming daarvan op de kenmerken van de verschillende leeftijdsgroepen zijn de belangrijkste redenen om voor ‘Life Cycle’ te kiezen”, zegt adjunct-directeur Ronald Ganzeboom van Flexsecurity. “Recente rapporten van onder meer de commissies Frijns en Goudswaard benadrukken het belang van afstemming van het risicoprofiel op de kenmerken van de deelnemers. Met de keuze voor ‘Life Cycle’ wordt het beleggingsbeleid beter afgestemd op het risicoprofiel van de deelnemer, blijft de indexatie-ambitie bestaan den kan de collectiviteit van de pensioenregeling overeind blijven. Voor het beheer van de beleggingsmix van de leeftijdsgroepen staat ‘down-side risk’ management voorop. Omdat het Pluspensioen een beschikbare-premieregeling is, is het zeer belangrijk dat de kans op (grote) waardeverminderingen van de pensioenkapitalen, zeker voor oudere deelnemers, klein is.”

Life Cycle

Jan Bertus Molenkamp, directeur fiduciair management bij Kempen Capital Management is blij met de keuze van Stichting Pensioenfonds Flexsecurity: “De recente crisis heeft het belang van risicomanagement benadrukt. Met ‘Life Cycle’ als uitvoeringsvorm kan het beleggingsbeleid van een deelnemer beter worden afgestemd op zijn risicoprofiel en de daaraan gekoppelde pensioenambitie. In de voorjaarseditie 2010 van het International Journal of Pension management heeft Dirk Broeders van de DNB samen met David Rijsbergen dit recentelijk ook nader toegelicht. Wij verwachten dat de komende jaren meer partijen voor een dergelijke aanpak zullen kiezen, waarbij naast het risicomanagement en vermogensbeheer de afstemming met de uitvoerder van de administratie essentieel is.”

Gerelateerd nieuws
> Pensioenen in de uitzendwereld

Bron: Kempen, 14 juli 2010

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek