loading
views

Arbeidsinspectie meer bevoegd bij aanpak onderbetaling

Logo10 juli 2010

De Arbeidsinspectie mag straks de administratie van een werkgever in beslag nemen bij een vermoeden van onderbetaling.

De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van demissionair minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eén van de taken van de Arbeidsinspectie is om te controleren of werkgevers minimaal het wettelijk minimumloon en de verplichte vakantiebijslag betalen.

Uitbreiding bevoegdheden Arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie mag momenteel de administratie van werkgevers al inzien. Ook kan de inspecteur de administratie meenemen om te kopiëren. Als werkgevers niet meewerken, kan er een proces-verbaal worden opgemaakt. Wordt de Wet arbeid vreemdelingen overtreden dan kan de Arbeidsinspectie ook nu al de administratie in beslag nemen. De wetswijziging maakt inbeslagname van de administratie nu ook mogelijk bij een vermoeden van een overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: SZW, 9 juli 2010

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek