loading
views

Grote uitdaging voor zorg op arbeidsmarkt

FunktieMediair6 juli 2010

De zorg is onvoldoende voorbereid op de aankomende uitdagingen op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit het recent door FunktieMediair, een dochteronderneming van uitzender Randstad, gehouden onderzoek ‘Flexibilisering van arbeid in de zorg’.

Er wordt geen verband gelegd tussen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de opbouw van het toekomstig personeelsbestand, aldus bijna de helft van de ondervraagden uit de zorg. Slechts 22% zegt dat er daadwerkelijk sprake is van een succesvol strategisch Human Resources plan. De zorg loopt hierin achter op andere branches.

Toenemende druk op personeelsbestand
De zorg krijgt meer dan andere branches te maken met een forse druk om kosten te besparen. Daarbij blijkt uit een recent onderzoek van Menzis dat meer dan de helft van de medewerkers een baan buiten de zorg overweegt. En dat terwijl de vraag naar zorg de komende jaren alleen maar toeneemt en er tekorten op de arbeidsmarkt ontstaan door vergrijzing.

Onderzoek ‘Flexibilisering van arbeid in de zorg’
Om inzicht te krijgen in hoe de zorg aankijkt tegen de uitdagingen die de arbeidsmarkt nu en in de toekomst te bieden heeft, heeft FunktieMediair een onderzoek laten uitvoeren onder lijn- en stafmanagers en directieleden in de zorg.

Meest opvallende uitkomsten:
Bijna 90% van de ondervraagden denkt dat de toenemende zorgvraag ingrijpende gevolgen zal hebben voor het personeel in de zorgsector.

  • Slechts 24% geeft aan dat er op dit moment in hun organisatie sprake is van een meerjarig in-, door- en uitstroomplan.
  • 43% van de ondervraagden geeft zelfs aan dat er helemaal geen plan is.
  • Slechts 64% zegt inzichtelijk te hebben welke competenties en functies er nu en in de toekomst nodig zijn om de uitdagingen het hoofd te bieden.

De zorg loopt hierin achter op andere branches. De algemene conclusie die men uit dit onderzoek kan trekken, is dat de zorg vooral bezig is in het hier en nu.

Kans voor de zorg
“Dit is een enorme kans voor de zorg.”, aldus Ronald Simons, algemeen directeur van FunktieMediair. “De agenda van de Raden van Bestuur wordt in deze tijd teveel bepaald door financiën en met name kostenbeheersing. Terwijl juist de medewerkers de sleutel zijn voor kwaliteitsverbeteringen in de zorg, het verhogen van de opbrengsten en het verlagen van de kosten. De veranderende arbeidsmarkt vereist een strategische aanpak van Human Resources en een goed doordachte personeelsplanning. Hiermee houd je een zorgorganisatie wendbaar en realiseer je direct een belangrijk deel van de bezuinigings-doelstellingen.” zegt Ronald Simons.

Onderzoek

Deze uitkomsten vormen de belangrijkste conclusies uit het onderzoek dat door MarketResponse is uitgevoerd onder 265 lijn- en stafmanagers en directieleden in de zorg. In samenwerking met Yacht heeft dit onderzoek ook in andere branches plaatsgevonden om zo vergelijkingen te kunnen trekken. Het totaal aantal respondenten bedraagt 1.346.

Meer weten?

Een uitgebreide rapportage van het onderzoek is vanaf augustus beschikbaar in een handzaam boekje. Heeft u interesse in deze rapportage? Dan komen wij deze graag bij u langsbrengen. U kunt dit hier per e-mail aangeven. Wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden worden van vergelijkbare activiteiten, bijeenkomsten of de dienstverlening van FunktieMediair? Dan kunt u dat hier aangeven.

Gerelateerd nieuws
> STOOF: scholing uitzendkrachten naar 20%
> Yacht: flexibilisering vraagt om strategisch personeelsbeleid
> Grootschalige aanpak laaggeletterdheid door uitzendbranche
> Digitaal loket uitzendkrachten STOOF
> Congres over personeelswerving in de zorg

Bron: FunktieMediair, juli 2010

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek