loading
views

Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP)

« Wet- en regelgeving « Werknemers- verzekeringen STAP Volledige wettekst »

   


05-07-10 Subsidiewijzer voor ondernemers
23-05-08 Loonkostensubsidies en participatieplaatsen
17-01-08 Commissie Arbeidsparticipatie van start
18-09-07 Fact sheet arbeidsparticipatie
21-05-07 Omhoog met de arbeidsparticipatie


Met ingang van 2009 is de Wet Stimulering Arbeidsparticipatie (STAP) van kracht. Werkgevers die werknemers in dienst nemen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt of langer dan één jaar werkloos zijn, kunnen een jaar lang subsidie krijgen.
 
Voorwaarde subsidie
Voorwaarde voor zo’n loonkostensubsidie is onder meer dat het om een echte baan gaat: een bestaande vacature of een nieuwe baan die na dat jaar (in beginsel) voortgezet wordt. De subsidie is maximaal 50 procent van het minimumloon.
 
Participatieplaatsen
Daarnaast komen er participatieplaatsen om mensen die nog moeilijker aan een baan komen, ervaring op te laten doen met behoud van uitkering. Zo kunnen ze een eerste stap zetten naar een echte baan. Zij krijgen scholing en een premie, zodat ze er ook financieel op vooruitgaan
 
De Eerste Kamer heeft op 23 december 2008 ingestemd met dit wetsvoorstel. Voor meer informatie over de regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies bekijk de site van de Stichting AB »
 
UWV
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) krijgt met de Stap de mogelijkheid om gericht loonkostensubsidies in te zetten voor uitkeringsgerechtigden die moeilijk aan een baan komen. Het wetsvoorstel biedt financiële ruimte om zo 90.000 WW’ers en/of (deels) arbeidsongeschikten aan de slag te krijgen. Participatieplaatsen staan straks open voor bijstandsgerechtigden, (deels) arbeidsongeschikten en mensen die langer dan één jaar in de WW zitten.
 
Arbeidsparticipatie naar 80% in 2016
Het kabinet wil met deze maatregelen in deze kabinetsperiode mensen aan de slag helpen die nu moeilijk aan het werk komen en daarmee de arbeidsparticipatie dichter bij de gewenste 80 procent in 2016 brengen.
 
Besluit beoordelingskader loonkostensubsidie
Het UWV heeft een beoordelingskader opgesteld dat gehanteerd wordt bij aanvragen van werkgevers om in aanmerking te komen voor een loonkostensubsidie volgens de Wet stimulering arbeidsparticipatie. Bekijk de volledige wettekst. Meer »
 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek