loading
views

Principeakkoord CAO Achmea 2010-20115 juli 2010

CAO-naam

CAO Achmea

Download Principeakkoord CAO Achmea
> nog niet beschikbaar

Code Loonheffing
1512

Looptijd
1 juni 2010 tot 1 juni 2011

Loonmutaties
Medewerkers krijgen per 1 juli 2010 een loonsverhoging van 1,25%.

Daarnaast heeft de Raad van Bestuur de bevoegdheid een winstdelingsuitkering toe te kennen van maximaal 3,3% van 12 x het bruto maandsalaris. Alleen bij een onvoldoende beoordeling (5) wordt deze uitkering niet uitbetaald.

Arbeidsvoorwaarden

Werkzekerheid
Er zijn afspraken gemaakt over:

– een zelfinstructie hoe gebruik ik Achmea Compas,
– hoe “Mijn Loopbaan” op de Achmeasite het beste gebruikt kan worden
– de mogelijkheid van een loopbaanadvies, als je geen toegang hebt tot “Mijn Loopbaan”
– extra employabilityinspanningen bij bedrijfsonderdelen in verandering, inclusief een extra employabilitybudget
– een tussentijdse evaluatie van “Mijn Loopbaan”. Het deelnemen aan een ervaringscertificaatprocedure, waarbij medewerkers die werken op zowel MBO- als HBO-niveau, zonder diploma, in de gelegenheid worden gesteld zo’n diploma te krijgen
– 50 stageplaatsen voor jongeren
– de mogelijkheid tot een oriëntatiestage gericht op een vervolgstap of loopbaanwending
– 15 werkervaringsplaatsen voor jonge arbeidsgehandicapten
– de mogelijkheid om 1 x per 5 jaar een sabbatical leave op te nemen.

Sociale Innovatie
Er zijn afspraken gemaakt over:

– een pilot individueel roosteren in een call center
– er komt een studie naar mobiliteit, waarbij een visie ontwikkeld wordt. Ook zullen concrete mobiliteitsinstrumenten worden ontwikkeld, waarbij er ook een bewustwordingscampagne komt
– er komt een vervolgonderzoek naar de mogelijkheden van de modernisering van de cao
– tevens komt er een verder onderzoek naar de mogelijkheden van een opvolger van het arbeidsvoorwaardenkeuzesysteem Achmea Select.

Overige afspraken

– medewerkers kunnen onder werktijd Achmea.net raadplegen
– er komt een bijdrage Internationale Collegialiteit van 15.000 euro
– tijdens de looptijd van de cao komt er een technische werkgroep WIA/WGA, waarbij het doel is de tekst van de cao in overeenstemming te brengen met de praktijk
– met betrekking tot professioneel statuut zijn nadere afspraken gemaakt
– er is gesproken over de mogelijkheid een externe vertrouwenspersoon in te schakelen.

Bron: CNV Dienstenbond, 2 juli 2010

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek