loading
views

AVV CAO GGZ 2010-20115 juli 2010

AVV CAO Geestelijke Gezondheidszorg 2010-2011

Download: > AVV CAO Geestelijke Gezondsheidszorg 2010-2011

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Geestelijke Gezondheidszorg.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 22 juni 2010, nr. 9755, onder UAWnr. 11026.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek