loading
views

Meer rendement te behalen uit outsourcing PSA3 juli 2010

Door gebrek aan duidelijke afspraken halen organisaties onvoldoende rendement uit het uitbesteden van personeels- en salarisadministratie activiteiten (PSA).

En juist de organisaties die met het uitbesteden de meeste winst kunnen behalen, durven de risico’s vaak niet aan. Dat blijkt uit recent onderzoek van IDC onder 201 HR-beslissers binnen Nederlandse organisaties, uitgevoerd in opdracht van Raet.

Kostenbesparing
Voorheen was toegang tot specialistische kennis de hoofdreden om te kiezen voor outsourcing, maar in de huidige economische crisis worden kostenbeheersing en kostenbesparing een steeds belangrijkere overweging.

SLA’s niet helder genoeg
Het succes van uitbesteding staat of valt met het vastleggen van gedetailleerde, heldere service level agreements (SLA’s). Opvallend is dat slechts een minderheid zulke heldere, uitgebreide SLA’s heeft vastgelegd. Dit kan verklaren dat bij slechts zo’n 40% van de organisaties die HR-activiteiten uitbesteden, de kwaliteitsdoelstellingen volledig gerealiseerd of overtroffen worden. Daarbij slaagt slechts respectievelijk 28% en 20% erin kosten te beheersen of te besparen.

HR en Finance niet vervangen door extern adviesbureau
Om SLA’s vast te leggen, is het cruciaal dat HR en Finance nauw met elkaar samenwerken; vanaf het definiëren van de doelstellingen tot aan het monitoren van de KPI’s. Het onderzoek toont aan dat deze interne samenwerking niet kan worden vervangen door de begeleiding van een extern adviesbureau.

Inge Ligthart, Directeur Business Process Outsourcing (BPO) van Raet: “Met de uitbesteding van HR-activiteiten kunnen duidelijk voordelen worden behaald, zoals efficiency en besparingen in tijd, kosten en mensen. Wij zien in de praktijk echter dat organisaties aarzelen met outsourcing en daardoor kansen laten liggen.”

Risico’s aandurven
Opvallend genoeg zijn juist de organisaties die met het uitbesteden van HR de meeste winst kunnen realiseren ook de bedrijven die het risico vaak niet aandurven. Organisaties die daarentegen wel van plan zijn om PSA-activiteiten uit te besteden, zijn die organisaties die daar relatief op de korte termijn de minste winst mee realiseren.

Peter Vermeulen, Consulting Director IDC Benelux, zegt hierover: “Er zijn weinig bedrijven die in één keer naar volledige outsourcing grijpen. Nederlandse organisaties hebben de voorkeur voor een incrementele aanpak, waarbij de winst per stap beperkt is, maar de risico’s beheersbaar worden geacht.”

Basisprofielen voor succesvolle outsourcing
Uit het onderzoek blijkt dat er vier basisprofielen kunnen worden geïdentificeerd van organisaties die het meest in aanmerking komen voor outsourcing van personeels- en salarisadministratieactiviteiten (omdat dit type organisaties relatief vaak voor outsourcing kiest, of omdat men relatief veel doelstellingen kan realiseren met behulp van outsourcing). Het meest open voor uitbesteding staan organisaties met een shared service center voor salarisadministratie, en lokale vestigingen van grote internationale organisaties. Echter: juist deze organisaties kunnen de minste winst realiseren met outsourcing. Organisaties met een decentrale PSA-afdeling of met een ‘geïsoleerde’ PSA organisatie (geen shared service center) kunnen meer voordelen realiseren.

Gerelateerd nieuws
> Randstad verkoopt deel HR Services aan Raet

Bron: Raet, 1 juli 2010FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek