loading
views

Meer afspraken in cao’s over jongeren en langdurig werklozen1 juli 2010

Het aantal plaatsen waar jongeren ervaring kunnen opdoen en langdurig werklozen op ingezet kunnen worden is verdubbeld. Voor 2009 waren dit er 2.220, in 2008 ging het nog om 1.100 plaatsen.

Dit staat in de ‘Voorjaarsrapportage cao-afspraken’ die demissionair minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Feitelijke loonstijging in cao’s hoger
In het sociaal akkoord van maart 2009 spraken sociale partners voor 2010 een terughoudende loonontwikkeling af. Sinds dit akkoord spraken zij in cao’s gemiddeld 1 procent loonstijging af, dus ongeveer op het niveau van de inflatie. Dat is een sterke daling ten opzichte van voorgaande jaren. De cao-loonstijging in 2010 komt voorlopig uit op 0,8 procent. De feitelijke loonstijging in cao’s in 2009 ligt gemiddeld hoger, namelijk op 2,5 procent, maar dit is het gevolg van de doorwerking van eerder afgesloten cao’s.

Laagste cao-lonen dichter bij minimumloon
Verder blijkt uit de Voorjaarsrapportage dat de laagste cao-lonen dichter bij het wettelijke minimumloon zijn komen te liggen. Dit maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om lager ingeschaald personeel aan te nemen.

Steeds meer aandacht voor scholing
In de cao’s is sinds 2008 steeds meer aandacht voor scholing. Inmiddels zijn in 19 procent van de cao’s afspraken gemaakt over een persoonlijk opleidingsbudget, in 2008 was dit nog 16 procent. Ook zijn in 2009 in veel cao’s afspraken gemaakt over re-integratie van zieke werknemers. 107 van de 115 onderzochte cao’s bevatten afspraken hierover. Dit aantal is gelijk aan dat van 2008.

Donner rapporteert twee keer per jaar over de belangrijkste cao-afspraken. Er zijn 115 cao’s onderzocht. Ongeveer vijf miljoen werknemers vallen onder deze cao’s.

Gerelateerd nieuws
> Thuiswerken steeds meer in cao

Bron: SZW, 28 juni 2010FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek