loading
views

Personeelsadvertenties Q1 -/- 37%Nielsen27 april 2010

Het aantal personeelsadvertenties is in het eerste kwartaal van 2010 ten opzichte van dezelfde periode in 2009 gedaald met 36,6% tot ruim 143.000. Deze daling is gelijk aan het eerste kwartaal van 2009.

Waar de daling van het aantal personeelsadvertenties in het eerste kwartaal van 2009 per maand nog toenam, laten de eerste drie maanden van 2010 een afname van de daling zien. Dit blijkt uit cijfers van Nielsen. Nielsen registreert de personeelsadvertenties in meer dan duizend media waaronder de landelijke en regionale dagbladen, vak- en managementbladen en de belangrijkste vacaturesites.

Per mediumtype
Van de in totaal 143.000 geregistreerde personeelsadvertenties, werden er in de periode januari – maart 2010 bijna 130.000 geplaatst op Internet (een daling van 36,3%), ruim 8.000 personeelsadvertenties werden geplaatst in Dagbladen (een daling van 32,5%) en ruim 4.000 in Vak- en Managementbladen (-43,5%). Verder werden er bijna 900 personeelsadvertenties in Overige mediumtypen1 geplaatst, een daling van 60,6%.

Per maand
In januari nam het aantal personeelsadvertenties af met 45,4% tot bijna 44.600 advertenties, februari noteerde een daling van 34,8% (46.000 personeelsadvertenties) en in maart zijn er 52.500 personeelsadvertenties geregistreerd, een daling van 28,3%. Hiermee lijkt de daling van het aantal personeelsadvertenties zich verder te stabiliseren (zie grafiek).

Waar de daling van alle individuele maanden in het eerste kwartaal van 2009 nog toenam, neemt deze nu per maand steeds meer af. In alle individuele maanden was de daling in het eerste kwartaal het grootst in Vak- en Managementbladen. Dagbladen (-28,4) zit in maart rond het marktgemiddelde en Internet zit hier onder (-27,0%).

Ontwikkeling aantal personeelsadvertenties per kwartaal t.o.v. voorgaand jaar

Marktaandelen
Van de 143.000 geregistreerde personeelsadvertenties, werd 90,8% op Internet geplaatst. In het eerste kwartaal van 2009 was dit aandeel nog 90,4%. Dagbladen winnen marktaandeel en komen in het eerste kwartaal uit op 5,8%, in 2009 was dit 5,4%. Vak- en Managementbladen hebben marktaandeel in moeten leveren en komt uit op 2,8% en Overige mediumtypen (Publiekstijdschriften, Out of Home, Televisie, Radio en Folders) op 0,6%.

Aantal vacatures
Naast het aantal personeelsadvertenties dat geplaatst wordt, registreert Nielsen ook het aantal vacatures waarvoor geadverteerd wordt. In het eerste kwartaal van 2010 zijn er bijna 157.000 vacatures geregistreerd. Hiervan werd 82,8% op jobsites geplaatst (130.000 vacatures), 12% in Dagbladen (19.000 vacatures) en 4,8% in Vak- en Managementbladen (7.500 vacatures). Verder werden er nog 600 vacatures in Overige mediumtypen geplaatst (0,4%).

Werkloosheid
Uit cijfers van het CBS blijkt dat de seizoensgecorrigeerde werkloosheid in de periode januari t/m maart uitkwam op 5,8% (447.000 personen), een stijging van 1,7 procentpunt ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ten opzichte van de vorige driemaandsperiode is de werkloosheid 0,1 procentpunt gestegen. Over een langere periode bekeken, lijkt het tempo van de daling af te nemen.

Ontwikkeling per beroepsgroep
In het eerste kwartaal is er een groei genoteerd voor twee beroepsgroepen: Communicatie, Marketing en PR (1,3%) en Installatie, Reparatie en Onderhoud (1,7%). In totaal is van 15 van de 26 beroepsgroepen de daling afgenomen ten opzichte van het vierde kwartaal in 2009. Binnen de top 5 beroepsgroepen is de daling verder teruggelopen voor Administratie en Klantenservice (-37,8%), Informatie- en Communicatietechnologie (-37,4%) en Verkoop en Handel (-19,0%). De daling lijkt zich binnen dit cluster alleen nog niet te stabiliseren voor Beleid en Bestuur (-40,3%) en Gezondheidszorg en Welzijn (-30,9%). Ook is de daling voor de beroepsgroep Verzekeringen en Financiën weer verder opgelopen en is in het eerste kwartaal uitgekomen op -70% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2009.

Gerelateerd nieuws
> Personeelsadvertenties 2009: -43%

Bron: Nielsen, 26 april 2010

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek