loading
views

Uitzendbeding | Artikel 7:691 BW

Uitzendbeding | Artikel 7:691 BW
Het uitzendbeding is een beding in de uitzendovereenkomst welke bepaald dat gedurende een vastgestelde periode de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt als de opdrachtgever de opdracht beëindigt.


Download wettekst Artikel 7:691 BW


Duur uitzendbeding
Er kan in een uitzendovereenkomst schriftelijk een uitzendbeding worden opgenomen op grond waarvan de uitzendovereenkomst  de eerste 26 weken van terbeschikkingstelling van rechtswege eindigt wanneer de opdrachtgever verzoekt om een beëindiging van de terbeschikkingstelling.

Bij CAO kan de termijn van 26 weken worden verlengd naar 78 weken. Zowel de ABU-CAO als de NBBU-CAO houden deze termijn van 78 weken aan.

Als het uitzendbeding is opgenomen, heeft de uitzendkracht ook het recht om de uitzendovereenkomst onmiddellijk te beëindigen. De werkgever kan de uitzendovereenkomst echter niet beëindigen.

Geen opzegverbod
Tijdens de periode dat het uitzendbeding geldt zijn de opzegverboden niet van toepassing. De uitzendovereenkomst kan daarmee bij arbeidsongeschiktheid komen te eindigen. Beide Uitzend CAO’s voorzien in een regeling waarbij ingeval van arbeidsongeschiktheid de uitzendovereenkomst met uitzendbeding geacht wordt met onmiddellijke ingang te zijn geëindigd op verzoek van de opdrachtgever.

Aanzegtermijn
De ABU-CAO kent een aanzegtermijn ingeval van beëindiging van de uitzendovereenkomst tijdens de duur van het uitzendbeding door de opdrachtgever. Deze aanzegtermijn is afhankelijk van de duur van de terbeschikkingstelling als volgt:

  • Duurt de opdracht 0 tot 12 weken, dan geldt er geen termijn van kennisgeving.
  • Duurt de opdracht 12 tot 26 weken, dan geldt er een aanzegtermijn van 5 kalenderdagen.
  • Duurt de opdracht 26 tot 52 weken, dan geldt er een aanzegtermijn van 10 kalenderdagen.
  • Duurt de opdracht 52 tot 78 weken, dan geldt er een aanzegtermijn van 14 kalenderdagen.

Voor de uitzendkracht geld deze aanzegtermijn niet en is een opzegging uiterlijk 1 werkdag voor beëindiging afdoende.

De NBBU-CAO kent een dergelijke aanzegtermijn niet en stelt dat partijen elkaar zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de aanstaande beëindiging van de uitzendovereenkomst.

 

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek