loading
views

Studiecommissie: belastingheffing kan slimmer

12 april 2010

De Studiecommissie Belastingstelsel vindt dat belastingheffing een stuk slimmer kan. De voorstellen moeten ervoor zorgen dat het belastingstelsel beter aansluit bij de Nederlandse economie, een ingrijpende stelselherziening is daarvoor niet nodig, aldus de commissie.

De commissie is voorstander van een verdere verbreding van de grondslag en verlaging van de tarieven in de inkomstenbelasting. Verbreding van de belastinggrondslag is volgens de commissie een betere manier om solidariteit tussen hoge en lagere inkomens te borgen.

Afschaffing lage BTW-tarief
Binnen de BTW kan neutraliteit worden bevorderd door de afschaffing van het lage BTW-tarief. De commissie geeft daarbij in overweging dat inkomenspolitiek beter kan plaatsvinden via de inkomstenbelasting.

Vermogensaftrek inkomsten- en vennootschapsbelastingen
De commissie presenteert een alternatief stelsel van winstbelasting, waarbij zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting een vermogensaftrek wordt geïntroduceerd. In dat nieuwe stelsel zal de zelfstandigenaftrek in de inkomstenbelasting geleidelijk kunnen verdwijnen.

Fiscalisering AOW
Het reeds ingezette traject van fiscalisering van de AOW kan worden versneld.

Tariefsverlaging inkomstenbelasting
De voorstellen van de commissie zijn in beginsel budgetneutraal. De commissie had niet de opdracht om besparingen te vinden of mogelijkheden tot belastingverhoging te onderzoeken. Eventuele extra opbrengsten maken een tariefsverlaging in de inkomstenbelasting mogelijk en leiden zo tot welvaartsgroei voor de gehele Nederlandse samenleving.

De Studiecommissie
De Studiecommissie, bestaande uit externe en ambtelijke deskundigen, heeft in opdracht van de toenmalige minister en staatssecretaris van Financiën mogelijkheden onderzocht voor aanpassingen van het Nederlandse belastingstelsel. Ze werd voorgezeten door prof. dr. S. van Weeghel, hoogleraar Internationaal Belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam, tevens als partner verbonden aan PricewaterhouseCoopers.

Bron: minfin, 7 april 2010

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek