loading
views

AVV CAO Zoetwaren 2010-2011

AVV CAO Zoetwaren 2010-2011


12 april 2010

AVV CAO Zoetwarenindustrie 2010-2011

Download: > AVV CAO Zoetwarenindustrie 2010-2011

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Zoetwarenindustrie 2010-2011.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 9 april 2010, nr. 5614, onder UAWnr. 11006.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek