loading
views

AVV CAO Gebra 2010 (Gemengde Branche en Speelgoed)



3 april 2010

AVV Gemengde Branche en Speelgoedbranche 2010

Download: > AVV CAO Gemengde Branche en Speelgoedbranche 2010

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Gemengde Branche en Speelgoedbranche 2010.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 29 maart 2010, nr. 5160, onder UAWnr. 11001.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek