loading
views

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid (WGB leeftijd)

« Wet- en regelgeving « Recht op gelijke behandeling WGB leeftijd Volledige wettekst »

   


02-04-10 AH to go discrimineerde bij werving personeel
30-12-08 Leeftijdseis moet mét reden in vacature


Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid (WGB leeftijd)
De WGB leeftijd is in 2004 in werking getreden en verbiedt onderscheid op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs. Het verbod betreft zowel direct als indirect onderscheid. Direct en indirect onderscheid op grond van leeftijd is alleen toegestaan als daar een goede reden voor is (een ‘objectieve rechtvaardiging’).
 
Een voorbeeld van direct onderscheid bij de arbeidsvoorwaarden zijn het toekennen van extra vakantiedagen aan oudere werknemers. Een voorbeeld van indirect onderscheid is een beloningssysteem in de CAO gebaseerd op anciënniteit.
 
Werkingssfeer
De WGB leeftijd is van toepassing vanaf het moment van het aanbieden van een betrekking tot en met het beëindigen van de arbeidsverhouding. Ook de arbeidsbemiddeling, de arbeidsvoorwaarden en de bevordering vallen onder deze wet, net als het volgen van onderwijs, scholing en vorming tijdens of voorafgaand aan een arbeidsverhouding.
 
Werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst werken, kunnen zich op de wet beroepen. Ook andere arbeidsrelaties waarbij de werkgever feitelijk het werkgeversgezag uitoefent, zoals inleners, vallen onder de wet. De wet geldt ook voor wervings- en selectiebureaus.
 
De Commissie Gelijke Behandeling (CGB)
De CGB kan op schriftelijk verzoek onderzoeken of onderscheid al of niet gerechtvaardigd is. CGB »
 

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek