loading
views

Meldpunt misstanden uitzendbureaus vleessector

2 april 2010

Uitzendbureaus in de vleessector leven regels niet allemaal goed na. Daarom start FNV Bondgenoten een meldpunt. De bond roept leden die in de vleesverwerkende industrie werken op misstanden rondom flexkrachten te melden.

Bestuurder John Klijn van FNV Bondgenoten: “We hebben in de sector afspraken gemaakt om alleen maar met gecertificeerde uitzendbureaus te werken. Maar die certificering blijkt geen garantie voor correcte uitbetaling aan een uitzendkracht.”

Loonstrook
Omdat Oost-Europeanen vaker slachtoffer worden van cao-ontduiking, roept FNV Bondgenoten nadrukkelijk zijn leden met vaste contracten op om hun flex-collega’s bij te staan. “Vaste krachten kunnen aan uitzendkrachten vragen of ze hun loonstrook mogen checken”, zegt Klijn. “Staan alle toeslagen erop? Wordt de pensioenpremie afgedragen? Klopt het dan niet, dan hoor ik het graag en kunnen we actie ondernemen.”

Beusmeat
Een recent voorbeeld van hoe het misgaat is uitzendbureau Friesenpersoneel bij varkenskopverwerker Beusmeat. Daar werden de Oost-Europese flexwerkers anders betaald en behandeld dan de Nederlandse krachten. Friesen Fleis had de juiste certificering.

Minimumloon
Klijn vindt die certificering niet afdoende. “Sommige opdrachtgevers verschuilen zich erachter en voelen niks voor scherpere controle”, stelt hij. “Zo bleek dat aan honderden Polen niet eens het minimumloon betaald werd. Overigens gebeurt dat breder in de sector.”

Het minimumloon in de vleessector is minimaal € 9,02 per uur. FNV Bondgenoten heeft dinsdag met de certificerende organisaties afgesproken dat zij daar streng op gaan controleren.

Gewoon goed werk
In de vleesverwerkende industrie werken ongeveer tienduizend mensen. Ongeveer 40 procent daarvan is flexwerker. Onder de noemer Gewoon Goed Werk zet FNV Bondgenoten zich in voor werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Bron: FNV Bondgenoten, 31 maart 2010

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek