loading
views

Interview met Centrum Arbeid en Mobiliteit

31 maart 2010

Payroll met ervaring in re-integratie

Gesprek over netwerken, subsidies en golfen

Medio 2007 werd Centrum Arbeid en Mobiliteit opgericht als commercieel alternatief voor bijvoorbeeld poortwachtercentra in de regio IJssel-Vecht. Het bedrijf richt zich op het inlenen en doorlenen van medewerkers die langdurig ziek zijn en waarvoor de eigenlijke werkgever geen mogelijkheden meer ziet.  

Inmiddels biedt het bedrijf payroll voor alle werknemers.


Snelste groeier regio Zwolle
In de laatste 3 maanden heeft Centrum Arbeid en Mobiliteit (CAM) 225 nieuwe medewerkers op haar payroll genomen. Daarmee is het de snelst groeiende werkgever in de regio Zwolle geworden, zo meldt CAM in haar persbericht van 25 maart j.l.

Van origine
“Van origine zijn wij een re-integratiebureau, dat sinds 2 jaar payrolldiensten levert,” zo vertelt Nanninga. “We krijgen nog altijd regelmatig outplacement, re-integratie- en verzuimbeheer-opdrachten van opdrachtgevers. Daarnaast bieden wij een payrollconstructie.”

De combinatie werkt
“Payroll geeft ons de mogelijkheid om per geval en situatie een goede en flexibele oplossing te bieden.”

Bernhard Nanninga, directeur CAM


Geleidelijke overstap
“De overstap naar payroll verliep geleidelijk. We zijn met onze payrollactiviteiten gestart toen we ruim twee geleden een langdurig zieke werknemer van een klant bij ons op de payroll hebben genomen. Dat zagen we indertijd als een oplossing omdat deze werknemer daardoor makkelijker en toch langzaam los kon komen van zijn werkgever. Vervolgens hebben we een nieuwe werkplek voor hem gevonden, waar hij goed tot zijn recht kwam. Inmiddels is dit een specialisatie van ons geworden. We leveren nu payroll voor zowel gewone als zieke werknemers.”

Niet bang voor zieke werknemers
“Vanuit onze ervaring zijn we niet bang voor werknemers die langdurig ziek zijn of werknemers die speciale begeleiding nodig hebben. Wajongers bijvoorbeeld zijn bij ons altijd welkom. We krijgen van de overheid subsidie om ze in dienst te nemen en door ons uitstekende netwerk vinden wij passend werk voor ze. Dat biedt ons dan vaak weer een goede entree bij opdrachtgevers. Wij kunnen dan ook onze andere diensten onder de aandacht brengen.”

Overname personeel uit faillissement
Van het een komt het ander?
“Ja, we zijn bijvoorbeeld een samenwerkingsverband aangegaan met taxibedrijven in de regio. Onlangs ging in Almelo een groot taxibedrijf failliet. Wij hebben 26 van de 100 werknemers bij ons op de payroll genomen. Wij vonden voor hen direct nieuwe werkplekken.”

Opleiding en omscholing
“Deze contacten kunnen ook prima andersom werken. We bieden ook opleiding en omscholingstrajecten. Daardoor kunnen we mensen die in een re-integratie-traject zitten en die eigenlijk uit een heel andere sector komen, klaarstomen voor een ander vak en hen zo een nieuwe loopbaan bieden. Zo worden op dit moment een accountant, een schilder en een huisvrouw die bij ons op de payroll staan, opgeleid tot taxichauffeur, waardoor ze snel weer een baan hebben.”

Netwerken en golfen
Alles draait om netwerken?
“Ja, daar steken we veel tijd in. Om onze werknemers en reintegratie-klanten passend werk te bieden, bouwen we aan een stevig en gevarieerd netwerk. Onze contacten met werkgevers gaan veel breder dan je zou verwachten bij traditionele verkooptrajecten. We gaan bijvoorbeeld golfen waarbij we re-integranten meenemen als caddy, zodat we hen op een ongedwongen manier kunnen introduceren bij mogelijke werkgevers tijdens sponsorgolfdagen. Daarnaast nemen we (samen) deel aan diverse regionale netwerkclubs.”

Samenwerking met partners
Centrum Arbeid en Mobiliteit is onderdeel van BC Group. Is dit een samenwerkingsverband voor partners die elkaar ondersteunen, of zijn het werkmaatschappijen van hetzelfde bedrijf?

Nanninga: “De werkmaatschappijen van BC Group zijn autonoom. De diensten zijn echter uitstekend te gebruiken om onszelf HET full-service payollbedrijf van Nederland te noemen.

Talent Care Partners bijvoorbeeld meet medewerkertevredenheid. Deze dienst nemen we ook op in onze dienstverlening.”

100% payroll in logistieke sector
Daarnaast hebben we als CAM een deelname in een netwerkorganisatie genaamd Werk- en gezondheidscentrum Oost (www.wgcoost.nl) om met name in te steken op het overnemen van zieke medewerkers via de payrollconstructie en in Vervoersteam Nederland B.V., waardoor we in staat zijn 100% te payrollen in de logistieke sector.”

Inkomsten uit payroll en re-integratie
Hoe is de verhouding tussen inkomsten uit het een en het ander?
“In 2009 waren de inkomsten uit payroll 70% en uit re-integratieopdrachten 30% van de gehele omzet.”

Subsidie
Van welke overheidsmaatregelen profiteert u?
“De overheid stimuleert momenteel het aannemen van medewerkers met een arbeidshandicap of oudere medewerkers vanuit een faillissement.”

Verschillende regelgeving per gemeente
Wat zijn de hobbels in dit proces?
“Het lastige is dat bij re-integratie van arbeidsgehandicapten en/of bijstand iedere gemeente verschillende regels hanteert. Dit houdt in dat je erg veel moet lobbyen/netwerken. Maar het loont de moeite, want de hoogte van de bedragen kunnen oplopen tot circa € 10.000 per medewerker.”

Vriendje met eigen gemeente
Zien jullie hier ook voor de langere termijn kansen liggen?
“Ja, gezien de krapte op de arbeidsmarkt verwacht ik dat hier steeds nieuwe initiatieven zullen ontstaan. Mijn advies aan geinteresseerde collega’s is: houd de vinger aan de pols en word vriendje met je eigen gemeente.”

Niet afhankelijk van overheid
Is het niet riskant om afhankelijk te zijn van subsidie? Veel bureaus voor reintegratie hebben het niet gered in de afgelopen periode. Waarom lukt het jullie wel?
“Dat wij nu goed kunnen bestaan komt doordat we op tijd hebben besloten niet meer afhankelijk te zijn van het UWV en de overheid, en een zelfstandige commerciële koers zijn gaan varen.”

“De ommekeer heeft ons circa 3 jaar tijd gekost, maar levert nu resultaat op. Van 70% afhankelijkheid van het UWV zijn we gegroeid naar 0% afhankelijkheid. Daardoor staan we sterk.”

Risico wegnemen
Wat voegt uw bedrijf toe aan het doelgroepenbeleid waardoor iedereen erbij wint?
“Doelgroepen zoals 50-plussers, Wajong, WWB-ers, leerlingen BBL en BOL kunnen een risicofactor zijn voor de ondernemer. De loonuitsluitclausule fungeert als dekking voor de payrollonderneming. De combinatie maakt dat bedrijven het ‘risico’ aandurven om mensen die minder inzetbaar zijn en daarom subsidiabel zijn aan te nemen. Wij spinnen er garen bij, want een deel van de ‘risicosubsidie’ hanteren wij als dekking.”

Kennis en goede begeleiding
“Onze afdeling re-integratie zorgt voor de begeleiding van de kandidaten. Hun kennis van deze specifieke doelgroepen is onze inbreng. Door hun kennis en ervaring leveren deze trajecten daadwerkelijk geld op.”

Foto’s: Guus Pauka
Tekst: Hinke Wever


Centrum Arbeid en Mobiliteit werkt met software van FlexService.


Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek