loading
views

Grootschalige aanpak laaggeletterdheid door uitzendbranche

Logo1 april 2010

In samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven en Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) hebben werkgevers in de uitzendbranche, waaronder Adecco, Manpower, StartPeople en Tempo-Team, ruim 25.000 flexkrachten benaderd om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen.

Het doel is om zoveel mogelijk flexkrachten met lees- en schrijfproblemen te stimuleren zich te melden voor een cursus lezen en schrijven. Betere lees- en schrijfvaardigheden dragen direct bij aan de persoonlijke ontwikkeling en participatie van deze groep op de arbeidsmarkt.

Stappen voorwaarts
Eén op de vijftien werkenden is laaggeletterd. In de flexbranche waar jaarlijks ca. 730.000 flexkrachten werken, zijn dus zeker meer dan 44.000 werknemers laaggeletterd. Het goede nieuws is dat deze mensen wel werken, maar dat er met een betere beheersing van zowel het lezen als schrijven er stappen voorwaarts gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld als het gaat om een vervolgopleiding met een mbo-startkwalificatie. De uitzendbranche werkt al voor het tweede jaar samen met Stichting Lezen & Schrijven om laaggeletterdheid op de kaart te zetten bij zowel werkgevers als werknemers.

Grootschalige actie
Adriana Stel, directeur van STOOF: “Er zijn vorig jaar onder andere herkenningswijzers ontwikkeld voor intercedenten. Hiermee kunnen lees- en schrijfproblemen worden gesignaleerd. Toch bleef het aantal doorverwijzingen nog beperkt, vandaar een grootschalige actie. De brief is gemaakt door Stichting Lezen & Schrijven en gecheckt door alfabetiseringsambassadeurs van het ROC van Amsterdam op leesbaarheid. Alle geadresseerden hebben naast een brief ook een antwoordkaart ontvangen, waarmee ze zich kunnen aanmelden. Deze antwoordkaart komt binnen op een centraal adres. Hierdoor kunnen de resultaten worden gemonitord en kan het vervolgproces, zoals de aanmelding bij het ROC en private opleiders, worden gevolgd.”

De aanpak van laaggeletterdheid vloeit voort uit afspraken die werkgevers en vakbonden eerder in de CAO voor Uitzendkrachten maakten, en sluit aan bij de recente oproep van de Stichting van de Arbeid aan O&O-fondsen om in branches aandacht te besteden aan dit vraagstuk.

Gerelateerd nieuws
> Adecco steunt strijd tegen laaggeletterdheid
> Flexbranche congres scholing flexwerkers

Bron: ABU, 1 april 2010

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek