loading
views

Principeakkoord CAO Gebra 2009-2010 (Gemengde Branche en Speelgoed)28 december 2009

CAO-naam
CAO Gemengde Branche en Speelgoedbranche

Looptijd
1 januari 2009 t/m 31 december 2010

Loonmutaties
1 januari 2010 structureel 1,25%
1 juli 2010 structureel 1,25%

CAO-code t.b.v. loonheffing
509

Arbeidsvoorwaarden
– Hulpkrachten komen vanaf 1 juli 2010 na een jaar dienstverband in schaal 2 (was na 2 jaar dienstverband).
– De wachtdagenregeling wordt aangepast in die zin dat er bij de eerste ziekmelding geen wachtdag wordt ingehouden en er van de 2e tot en met de 5e ziekmelding (dus maximaal 4 keer per jaar) 1 wachtdag kan worden ingehouden. Daarbij geldt dat het aantal uur dat wordt ingehouden voor parttimers naar rato zal gebeuren en dat bij chronisch zieken geen wachtdagen zullen worden ingehouden. Of iemand chronisch ziek is, wordt bepaald door de arbo-arts na consultering van de behandelend arts.
– Het aantal scholingsdagen wordt uitgebreid van 2 naar 3, waarbij de werkgever 50% (was 33,33%) van de kosten vergoed kan krijgen en tevens 50% (was 33,33%) van de opleidingskosten kunnen worden vergoed.

CAO-informatie
Meer over deze CAO

Bron: CNV Dienstenbond, 28 december 2009

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek