loading
views

Bouwt zieke gehele jaar vakantie op?

22 december 2009

De Europese richtlijn geeft werknemers recht op vier weken vakantie per jaar, ongeacht hun gezondheidstoestand. De Nederlandse wettelijke regeling is in strijd met het Europees recht. Wie volledig arbeidsongeschikt is bouwt alleen maar over de laatste zes maanden vakantie op.

Werknemers beroepen zich regelmatig op het Europees recht en eisen dan volledige opbouw van vakantie, ook bij meer dan zes maanden ziekte. Rechters oordelen echter niet altijd conform de Europese richtlijn.

Loonsanctie en mindering vakantiedagen
In november 2009 vernietigde het Hof van Amsterdam het oordeel van de kantonrechter in Alkmaar. De werknemer in kwestie stelde dat tijdens zijn periode van arbeidsongeschiktheid ten onrechte loonsanctie over zijn ziekteperiode was opgelegd. De kantonrechter heeft in dit verband geoordeeld dat de werknemer tijdens zijn ziekteperiode tien vakantiedagen zou hebben opgebouwd maar dat vanwege het terecht toepassen van de loonsanctie tijdens ziekte een vierde deel, te weten 2,5 dagen, in mindering moet worden gebracht. Volgens de werknemer is er ten onrechte een loonsanctie toegepast en daarom ook ten onrechte mindering van vakantiedagen. Het Hof van Amsterdam gaf de werknemer gelijk.

Niet conform Europese richtlijn
De nationale rechter is echter niet gehouden tot richtlijnconforme interpretatie. Onlangs oordeelde een rechter in Amsterdam conform de Nederlandse regeling; de wet die in strijd is met het Europese recht op het gebied van opbouw van vakantiedagen bij ziekte. Waarom daar niets aan te doen is legt Jasper van Hulst uit in een interessante column in het Financieele Dagblad.

Bron: rechtspraak.nl, LJN: BK4648, 10 november 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek