loading
views

Belangrijkste maatregelen SZW 2010

Logo SZW
22 december 2009

Het ministerie van SZW heeft de belangrijkste maatregelen per 2010 op een rijtje gezet. In de kern betekent dat minder lasten voor de werkgever, meer mogelijkheden voor de startende ondernemer en tegemoetkoming in de werkgeverskosten voor banen van jongeren, ouderen en gehandicapten.

De volgende maatregelen vinden plaats: Uitzendkrachten kunnen niet-gecertificeerde uitzendbureaus aansprakelijk stellen, Meer mogelijkheden voor de startende ondernemer, Loondispensatie arbeidsgehandicapten, Wajongers in dienst aantrekkelijker, Lagere loonkosten kleine banen, en Premiekorting oudere werknemer.

Deeltijd WW verlengd tot 1 april 2010
De deeltijd-WW wordt verlengd tot 1 april 2010. Het kabinet zet ook de omscholingsbonus weer in. Bedrijven die voor 1 april 2010 gebruikmaken van de deeltijd-WW, kunnen verlengen tot maximaal 15 maanden. De deeltijd-WW is voor een minimale periode van 26 weken en heeft een minimale omvang van 20 procent per werknemer. Lees meer »

Premiekorting oudere werknemer
Werkgevers betalen vanaf 1 januari 2010 minder premies als zij een oudere werknemer in dienst nemen die eerder een uitkering kreeg op grond van de Algemene Nabestaandenwet. De premiekorting bedraagt € 6.500 per jaar. Lees meer »

Lagere loonkosten kleine banen
Ook dalen de werkgeverslasten voor banen van jongeren tot 23 jaar met een loon onder 50% van het voor de betrokken jongere geldende wettelijk minimumloon (kleine banen). Werkgevers betalen voor deze banen in 2010 geen premies voor de WW (sectorpremie en Awf-premie) en de WIA/WAO (basispremie, gedifferentieerde premie WGA en uniforme premie WAO). Daarnaast zijn kleine banen vrijgesteld van de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. De werkgever betaalt daarom in 2010 geen vergoeding voor deze bijdrage aan de werknemer. Bij elkaar besparen deze maatregelen de werkgever circa 15% van de loonkosten. Lees meer »

Wajongers in dienst aantrekkelijker
De Wajong vult tot 75% van het wettelijk minimumloon aan op wat zij zelf kunnen verdienen. De nieuwe wet gaat ook anders heten: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong), in plaats van de huidige benaming: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Lees meer »

Loondispensatie arbeidsgehandicapten
In 2010 start een viertal proefprojecten voor mensen met een arbeidshandicap. Werkgevers kunnen beroep doen op loondispensatie. Dan wordt er alleen betaald voor de geleverde diensten en wordt het salaris aangevuld uit een uitkering. Lees meer »

Meer mogelijkheden voor startende ondernemer
Startende ondernemers met een beperking krijgen per 1 januari 2010 meer mogelijkheden hun bedrijf uit te oefenen. Zij kunnen nu structureel een aantal voorzieningen krijgen die zij nodig hebben in verband met hun handicap, bijvoorbeeld een voorleeshulp, doventolk of aanpassing van de werkplek. Vanaf het vierde jaar na de start is er een inkomensgrens van toepassing. Lees meer »

Uitzendkrachten en aansprakelijkheid
Uitzendkrachten krijgen meer mogelijkheden onderbetaling ongedaan te maken. Zij kunnen, indien zij zijn ingehuurd door niet-gecertificeerde uitzendbureaus, ook de bedrijven voor wie zij werken aansprakelijk stellen voor het betalen van het wettelijk minimumloon en vakantiegeld. Bij gecertificeerde uitzendbureaus is dit niet mogelijk. Lees meer »

Bron: SZW, 22 december 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek