loading
views

Meer afspraken over duurzame inzetbaarheid in cao’s21 december 2009

Ruim twee op de drie cao’s kennen afspraken over duurzame inzetbaarheid (employability) van werknemers. Vrijwel alle onderzochte cao’s kennen traditioneel al afspraken over scholing, en duurzame inzetbaarheid. De meeste afspraken gaan over het betrekken van de scholingsfondsen en trajecten om mensen indien nodig elders aan een baan te helpen.

Dit staat in de Najaarsrapportage over de cao-afspraken voor 2009 die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor de rapportage zijn 115 cao’s, goed voor circa 5,2 miljoen werknemers, onderzocht; 79 daarvan bevatten afspraken over die duurzame inzetbaarheid.

Afspraken
Zowel in het Sociaal Akkoord van 24 maart 2009 als het Najaarsoverleg van 2008 en de Participatietop zijn met sociale partners afspraken gemaakt over het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Employability
Investeren in duurzame inzetbaarheid van werknemers is belangrijk omdat mensen zo aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt als bijvoorbeeld hun baan bij het eigen bedrijf op de tocht staat. De helft van de nieuwe cao-akkoorden in 2009 bevat één of meer nieuwe of gewijzigde afspraken over employability. De afspraken gaan onder meer over instrumenten om mensen indien nodig elders aan werk te helpen (van werk-naar-werk), loopbaanbevordering, ontwikkelingsplannen en arbeidsmarktbeleid, en trajecten om ervaring en kennis vast te leggen in certificaten (EVC).

Loonstijging
In de Najaarsrapportage is ook gekeken naar de loonontwikkeling na het Sociaal Akkoord dat het kabinet in maart 2009 met sociale partners heeft gesloten. De akkoorden die sindsdien tot stand zijn gekomen kennen een gemiddelde loonstijging van 1,1%, ongeveer op het niveau van de inflatie. Wanneer ook rekening wordt gehouden met loonafspraken in eerder afgesloten cao’s komt de totale loonstijging voor 2009 uit op 2,7% en ligt daarmee lager dan in 2008, toen sprake was van 3,5%.

Werkgelegenheid
De Najaarsrapportage laat verder zien dat bijna de helft van de cao’s afspraken bevatten over werkgelegenheid, met name over werkervaringsplaatsen en werkgelegenheidsplannen. Verder bevat een aantal (principe)akkoorden nieuwe afspraken over werkgelegenheid, vooral over het creëren van stageplaatsen voor jongeren.

Download: > Brief Min SZW aan Tweede Kamer

Bron: Ministerie SZW, 21 december 2009

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek