loading
views

CBS: jeugdwerkloosheid verder gestegenLogo CBS18 december 2009

De werkloosheid onder de 15- tot 23-jarigen is in 2009 harder gestegen dan bij de 23- tot 65-jarigen. Vooral onder jongeren zonder startkwalificatie nam de werkloos snel toe. Bijna 14 procent van de jongeren is werkloos.

Daar staat tegenover dat het aantal jongeren dat een opleiding volgt stijgt. Dit blijkt uit recente gegevens van het CBS.

Bijna 14 procent van de jongeren werkloos
In het derde kwartaal van 2009 volgden 300 duizend 15- tot 23-jarigen geen onderwijs meer. Hiervan waren er ruim 32 duizend werkloos. Gerelateerd aan de niet-onderwijsvolgende jongeren in de beroepsbevolking, komt dit neer op een werkloosheidspercentage van 13,9 procent. Het werkloosheidspercentage van jongeren is daarmee 5,6 procentpunt hoger dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2009 bedroeg de toename nog 3,7 procentpunt.

Aantal jongeren dat opleiding volgt stijgt
De werkloosheid onder de niet-onderwijsvolgende jongeren van 15 tot 23 jaar is harder gestegen dan bij de 23- tot 65-jarigen. In het derde kwartaal van 2009 was 4,2 procent van de 23- tot 65-jarigen werkloos. Dat is 1,3 procentpunt meer dan een jaar eerder. Daar staat tegenover dat veruit het grootste deel (ruim 80 procent) van de 15- tot 23-jarigen nog een opleiding volgde in 2008. Dit aantal stijgt geleidelijk sinds 2003.

Ontwikkeling werkloosheid niet-onderwijsvolgende beroepsbevolking
Werkloosheid naar startkwalificatie

Werkloosheid niet-onderwijsvolgende beroepsbevolking
De sterk stijgende werkloosheid onder jongeren die niet meer in het onderwijs zitten, wordt voor een deel veroorzaakt doordat veel jongeren een tijdelijk contract hebben. In tijden van verslechtering van de economie worden deze contracten minder vaak verlengd. Daarnaast vinden jongeren die net van de opleiding afkomen moeilijker een baan, omdat ze nog geen werkervaring hebben.

Met startkwalificatie minder stijging werkloosheid
De werkloosheid steeg minder hard bij jongeren die een startkwalificatie hebben. Van de ruim 135 duizend niet-onderwijsvolgende jongeren met een startkwalificatie lag de werkloosheid in het derde kwartaal van 2009 op 9,0 procent. Dat is slechts 2,7 procentpunt hoger dan in het derde kwartaal van 2008. De werkloosheid onder de ruim 88 duizend jongeren die geen geschikt diploma hebben daarentegen, bedroeg in het derde kwartaal van 2009 20,9 procent. Dat is 10 procentpunt meer dan een jaar eerder.

Ontwikkeling werkloosheid niet-onderwijsvolgende 15- tot 23- jarigen naar startkwalificatie
Werkloosheid

Gerelateerd nieuws
> Prinsjesdag 2009 – investeren en bezuinigen
> CBS: jeugdwerkloosheid toegenomen
> Minder jongeren werkloos

Bron: CBS, 17 december 2009FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek