loading
views

Randstad: werknemer accepteert gevolgen crisisLogo17 december 2009

Werknemers in Nederland leggen zich neer bij de vervelende gevolgen van de crisis. Slechts 15 procent van de werknemers verwacht dat hun salaris verhoogd zal worden met meer dan alleen inflatiecorrectie. Ruim een derde (37 procent) verwacht helemaal geen verhoging van het salaris.

De realiteitszin over de crisis lijkt bij werkenden in Nederland groter te zijn geworden, want twee jaar geleden hield nog maar 18 procent van de werknemers rekening met nul procent extra salaris. Dat is de belangrijkste uitkomst van de Randstad Werkmonitor, uitgevoerd door Blauw Research onder 874 werkenden. Het vertrouwen in het vinden van een andere baan blijft daarbij onveranderd laag en nog steeds acht een kwart van de werknemers de kans aanwezig dat ze binnen een half jaar worden ontslagen.

Weinig vertrouwen in vinden nieuwe baan
In het bedrijfsleven geeft bijna de helft (48 procent) van de werknemers aan dat binnen hun organisatie minder werk is door de crisis. Bij bijna de helft van deze organisaties zijn al ontslagen gevallen. Bijna 4 op de 10 werknemers heeft er weinig vertrouwen in dat ze binnen een half jaar een nieuwe baan kunnen vinden; het vertrouwen staat op het laagste punt sinds 2003. Ook de kans op ontslag is volgens hen hoog. Deze onzekerheid maakt dat werknemers realistisch zijn ten aanzien van eventuele maatregelen die de werkgever moet nemen. Zo vindt bijvoorbeeld 48 procent dat impopulaire maatregelen bij organisaties onvermijdelijk zijn om zich te wapenen tegen de crisis. Slechts een derde vindt maatregelen overbodig.

Omscholing naar ander werk
De acceptatie van de gevolgen van de crisis blijkt ook uit andere uitkomsten. Werknemers tonen begrip voor minder of geen salarisverhoging. Ook tijdelijk ergens anders gaan werken om later weer terug te kunnen keren, is voor tweederde eventueel acceptabel. Daarnaast staat een grote meerderheid van de werkenden (86 procent) niet afwijzend tegenover omscholing om ander werk te kunnen doen bij de huidige werkgever of om de zoektocht naar een nieuwe baan te bespoedigen.

Solidariteit gevraagd
Een belangrijke voorwaarde voor het accepteren van dergelijke maatregelen is dat ook de managers hun steentje bijdragen en zelf inleveren. Het begrip en vertrouwen in de werkgever lijkt er dus zeker te zijn, zolang men het gevoel houdt dat er binnen de organisatie solidariteit bestaat.

Randstad onderzoek in cijfers
Randstad onderzoek in cijfers

En toch: optimisme
Ondanks alles blijven werkenden in Nederland gemiddeld genomen vrij optimistisch. Volgens een groot deel van hen is het dieptepunt bereikt; slechts 13 procent verwacht namelijk dat het in het komende jaar nog slechter met het bedrijf zal gaan dan nu het geval is. Opvallend is dat met name werknemers binnen de overheid en andere non-profitorganisaties dit aangeven. De sector die nu het zwaarst lijkt te zijn getroffen door de crisis, de dienstverlening, heeft de meest optimistische werknemers. Maar liefst 50 procent verwacht dat het volgend jaar beter zal gaan. Zij verwachten dat het dieptepunt dan is bereikt.

De index: externe mobiliteit hoger, interne mobiliteit laag
De verwachting of men daadwerkelijk binnen nu en een half jaar een andere baan heeft, wordt weergegeven in de mobiliteitsindex. Deze index is in de afgelopen periode gestegen, net als de verwachting ander werk te doen bij een andere werkgever. De verwachting dat men een andere baan kan krijgen bij de huidige werkgever is echter naar een dieptepunt gedaald. Werkenden denken blijkbaar eerder ergens anders aan de slag te gaan, dan een promotie te krijgen of intern van baan te wisselen.

Wat verder bleek uit de Randstad Werkmonitor:

  • Met de helft van de organisaties waar de ondervraagde werknemers in dienst zijn, gaat het niet goed. Ruim 4 op de 10 geeft aan dat dit (mede) door de kredietcrisis komt. Met name bij organisaties binnen de dienstverlening gaat het slecht. 64 procent van de mensen die binnen deze sector werkt, geeft aan dat het slecht tot redelijk gaat met hun organisatie.
  • Per saldo hebben meer mensen bewondering voor hun werkgever (ten aanzien van de maatregelen die hij durft te nemen) dan dat ze negatiever over hun werkgever zijn gaan praten. Ook is 48 procent van mening dat de maatregelen gewoon nodig zijn om de crisis het hoofd te bieden. 34 procent is deze mening juist niet toegedaan.

Gerelateerd nieuws
> Randstad: Sinterklaas ook op werkvloer
> Randstad: werknemers bereid tot inleveren

Bron: Randstad, 17 december 2009FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek