loading
views

Principeakkoord CAO Politie 201116 december 2009

CAO-naam
CAO Politie

Looptijd
1 januari 2011 t/m 31 december 2011

Loonmutaties
geen

CAO-code t.b.v. loonheffing
1636

Arbeidsvoorwaarden
– Het landelijke sociaal statuut bij reorganisaties dat van kracht is bij alle reorganisaties bij politiekorpsen. Het geldt ook bij het bundelen van ondersteunende taken voor de politie in één landelijke dienst. Het is de bedoeling dat politiemensen bij een reorganisatie hun baan houden of een nieuwe baan bij de politie krijgen, zodat gedwongen ontslagen niet nodig zijn.
– De tijdelijke ontheffing om nachtdienst te draaien voor politiemensen ouder dan 55 jaar wordt verlengd; maar wel wordt gestimuleerd dat ook 55-plussers meedraaien in de nachtdiensten omdat anders vanwege de vergrijzing de jongeren te veel belast worden.
– De vergoeding voor woon/werk-verkeer gaat stapsgewijs omhoog naar € 0,18 per kilometer. Bij gedwongen overplaatsing na een reorganisatie komt daar voor de extra kilometers nog een tijdelijke vergoeding bovenop.
– De fitheidstest (toets fysieke vaardigheden) wordt vanaf 2012 verplicht, maar voorlopig zonder gevolgen als iemand de test niet haalt.
– Vanaf 2012 krijgen politiemensen meer mogelijkheden voor training en studieverlof, zonodig voor meer trainingsuren geweldsbeheersing en schietvaardigheid. Hiervoor worden uren meerwerken uit een eerdere cao ingezet.
– De korting op vaak ziek zijn verdwijnt, net als de bonus op nooit ziek zijn.
– Het inkomen van nieuwe aspiranten (leerling-politiemensen) gaat gedurende drie jaar tijdelijk met een kwart omlaag vanaf eind 2010. Daarnaast komt er een proef met leerling-politiemensen die geen salaris maar een beurs krijgen voor het schoolgedeelte van hun opleiding.

CAO-informatie
Meer over deze CAO

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken, 16 december 2009

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek