loading
views

Interview met de NBBU: Marco Bastian en Bart-Jeroen Croll

Logo NBBU

16 december 2009

Sinds 1 december 2009 is Marco Bastian werkzaam als directeur van de NBBU.

Wat wordt zijn taak? Hoe gaat hij die invullen en hoe is zijn relatie tot het bestuur en met name zijn taakverdeling met de voorzitter, Bart-Jeroen Croll?

Een kennismaking – wat gaan Bastian en Croll doen voor de leden?

Marco Bastian, directeur NBBU Bart Jeroen Croll, voorzitter NBBU 
 Marco Bastian, directeur  Bart Jeroen Croll, voorzitterNBBU in het kort
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is opgericht in 1994 en is de brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de uitzendbranche. De NBBU behartigt de belangen van meer dan 650 uitzendbureaus. Het aantal leden is sterk groeiend.
De NBBU heeft haar eigen CAO Uitzendkrachten (NBBU) en CAO Vaste medewerkers.
> CAO Uitzendkrachten (NBBU) »
> CAO NBBU Vaste Medewerkers Uitzendbureaus »
De NBBU laat haar leden screenen volgens de NEN 4400 norm »


Leden vereniging bedienen
Marco Bastian is officieel per 1 december in functie. Waar begint hij mee? Bastian: “Ik ga eerst inventariseren: wat gaat er goed en wat kan nog beter. Op welke manier kun je als vereniging voor de leden zo optimaal mogelijk functioneren, zodat je je leden nog beter kunt bedienen naar aanleiding van de wensen en de vragen die ze hebben. Nu zijn daar binnen de NBBU wel al de nodige onderzoeken naar geweest. De leden vinden de CAO en de helpdesk belangrijk. We willen bijvoorbeeld de helpdesk verbeteren en uitbreiden. Zodat we onze leden kunnen voorzien van de juiste informatie naar hun eigen behoefte.”

Bastian: veel ervaring in uitzendland
Op de vraag waarom Bastian zich geroepen voelde tot deze functie, antwoordt hij:
“Ik heb 24 jaar ervaring in uitzendland. Mijn carrière is ooit begonnen bij ASB in 1988 en, met uitzondering van de functie van intercedent, heb ik veel verschillende functies binnen uitzendland bekleed. De laatste 16 jaar heb ik veelal op directieniveau of op interimmanagement niveau geopereerd. Mijn nieuwe functie als NBBU-directeur is bij uitstek een mooie kans, omdat de NBBU verder wil professionaliseren. Dat past precies bij mijn ambitie. Blijkbaar vond het bestuur ook dat ik de aangewezen persoon was. Daarom zit ik hier.”

Rolverdeling voorzitter en directeur
Hoe is de rolverdeling tussen Croll als gekozen voorzitter van de leden en Bastian als aangesteld directeur van het bureau.

Croll:
“De NBBU is sterk gegroeid. Daarom is het noodzakelijk de organisatie aan te passen aan die groei. We hebben een extern bureau ingehuurd om met ons te bekijken wat de beste organisatievorm voor de NBBU zou zijn. Een conclusie van dit onderzoeksbureau was dat het aanstellen van een directeur wenselijk was. Die weg zijn we opgegaan, om daarmee de organisatie steeds beter te laten passen bij de wensen van de leden. Met het aanstellen van Marco Bastian zetten we een grote stap in die richting. De komende twee jaar zal het bestuur langzaam een stap terug doen, en minder “hands on” zijn, ook minder op detailniveau betrokken zijn bij het functioneren van het bureau. De professionals op het bureau zullen daarin meer leidend zijn. Voor het functioneren van het bureau is de directeur eindverantwoordelijk.”

Bastian:
“Ik zal veel aanwezig zijn op het bureau, maar zal ook veel onderweg zijn en bezoeken brengen aan leden en stakeholders. Om contacten aan te halen en te weten waar de behoeftes liggen, zodat de mensen op het bureau daar beter op kunnen inspelen. Ik wil graag horen van leden wat ze verwachten van en zoeken bij de NBBU. Welke diensten worden nu nog niet geboden of kunnen worden aangescherpt. Hoe kan de NBBU binnen een voorwaardenscheppend kader het voor sommige partijen nog aantrekkelijker en interessanter maken om deel te nemen aan de vereniging.”

Professionals
Op dit moment telt het NBBU-kantoor zo’n 11 medewerkers. Hoe wordt de verdere professionalisering van het kantoor vorm gegeven?
Bastian: “We gaan de informatievoorziening voor de leden en daarbij ook het functioneren van de helpdesk versterken. Daarbij hoort onder andere gedegen kennis van de afspraken en regelgeving in de afgesloten CAO’s.” 

Marco Bastian, directeur NBBU

“Daarnaast concentreren we ons op het behartigen van de belangen van de leden. Daarbij richten we ons op middellange en lange termijn. Goede informatie ter beschikking stellen en het netwerk verstevigen bij de juiste stakeholders, daar concentreren we ons op.”

Het MKB-geluid
Bart-Jeroen Croll gaat in op de specifieke taak van de NBBU.
Croll: “Wat wij moeten doen is het specifieke MKB-geluid laten horen in de markt en bij de sociale partners. Waarin onderscheiden MKB-ondernemingen zich van het grootbedrijf? De dynamiek, de kennis en de opzet van een MKB-organisatie is duidelijk anders. De meeste MKB-organisaties hebben geen staf met diverse supportfuncties, die het grootbedrijf op het hoofdkantoor wel heeft. MKB’ers willen dat hun branche-vereniging in deze (staf)functie voorziet.”

Kaders, gezamenlijk inkoopvoordeel en vrijheid
Croll: “Ook inkoopvoordeel is iets wat wij zoeken en aanbieden aan onze leden. Waar mogelijk doen we dat samen op een georganiseerde manier. Denk aan de inkoop van verzekeringen of juridische adviezen. Zo kunnen we de leden veel aanreiken. Uitgangspositie is natuurlijk het zelfstandige ondernemerschap van onze leden Wij zijn niet een organisatie die voorschrijft hoe je alles moet doen. We zetten alleen een aantal duidelijke kaders neer. We bieden goede informatievoorziening, een CAO die regels en ruimte biedt en we bieden inkoopvoordeel waar mogelijk. Maar de ondernemer wil verder de vrijheid houden om zelf zijn organisatie op de eigen manier in te richten. Dienende kaders met daarbinnen de ruimte en vrijheid om op de eigen manier te ondernemen, dat zoeken de leden bij de NBBU.”

Laveren
Bastian: “De NBBU is een vereniging van heel veel specialisten. De vereniging schept het kader en geeft daarbinnen veel ruimte. De NBBU is dus voorwaarden scheppend. Als mensen besluiten om bij de NBBU aan te haken, kan hen dat inkoop- en andere voordelen op leveren.”

Keurmerk
“Het NBBU-lidmaatschap is ook een keurmerk. Gebaseerd op een strenge certificering en regelmatige screenings. Met het NBBU-lidmaatschap maak je duidelijk dat je een bonafide bureau bent. Als je aangesloten bent bij het merk NBBU lever je kwaliteit.”

Deelname aan certificerende instellingen
Croll: “We hebben een afgevaardigde van de NBBU bij de Stichting Normering Arbeid. In de afgelopen drie jaar zijn we er in geslaagd om binnen alle belanghebbende stichtingen en organisaties in de branche als NBBU vertegenwoordigd te zijn. Zij moeten er met hun praktijkkennis voor zorgen dat de regelgeving ook praktisch gericht blijft op MKB-ondernemers. Wij stoppen als branche-vereniging veel geld in deze organisaties. Dan willen wij ook dat hun werk duidelijke doelstellingen en meetbare resultaten oplevert voor de MKB ondernemer.”

Bart-Jeroen-Croll, voorzitter NBBU Geen fusie met de ABU
Er is steeds vaker en meer overleg met de ABU. Zal deze samenwerking verder toenemen?
Bastian: “Waar het mogelijk is, trekken we samen op met de ABU. Maar de belangen lopen niet altijd parallel. De grotere concerns hebben andere belangen dan de kleinere MKB organisaties. De ABU vertegenwoordigt de grotere concerns, wij als NBBU de MKB ondernemers. Met een fusie zal het belang van de MKB ondernemer verwateren ten opzichte van het grootbedrijf, een fusie is dus niet in het belang van onze leden.”

CAO NBBU
Inmiddels heeft de NBBU ook haar CAO afgesloten in overleg met de vier vakbonden FNV, CNV, De Unie en LBV. Daarin is de NBBU nu gelijk aan de ABU.

Samenwerking met alle belangrijke bonden
Croll: “Dit is het bewijs voor onze definitieve acceptatie binnen de branche. De bonden hebben ingezien dat er behoefte is binnen deze branche aan een aparte CAO. Een CAO voor de MKB-ondernemer in deze branche. Ze erkennen dat de NBBU een kwaliteitsorganisatie is. Het werkte ook omgekeerd: wij voelden behoefte aan meer draagvlak voor onze CAO. Door de bonden worden we nu gezien als een volledig geaccepteerde partner. Dat hebben we natuurlijk ook met onze ledengroei en onze grotere vertegenwoordiging in de markt bereikt en afgedwongen. Deze doorgaande groei willen we benutten door meer invloed uit te oefenen.”

Kantoor versterken
Bastian: “Mijn korte-termijndoel is de interne organisatie van het NBBU-kantoor op een hoger niveau te brengen. De sterke groei van de NBBU vereist aanpassingen en er is veel gebeurd in het team, er is een medewerker weggevallen, er zijn nieuwe mensen bij gekomen. In kleinere teams hebben al die wisselingen ongelooflijk veel impact. Het is belangrijk dat er nu een periode van rust is, dat iedereen echt inhoudelijk weer verder kan met zijn vak. Verder worden er een aantal nieuwe systemen en updates ingevoerd. Dat is meestal ook confronterend en het zal ongetwijfeld in beeld brengen wat er organisatorisch kan worden verbeterd. Het wordt mijn taak om dat in goede banen te leiden. Verder wil ik de aanwezige kennis beter beschikbaar maken voor de leden.”

Leden bezoeken
Je gaat veel bezoeken doen de komende tijd?
Bastian: “Ja, dat ligt in mijn bedoeling. De vorm kan variëren. In de eerste twee maanden zullen het meer individuele bezoeken zijn. Er kan ook een ander format ontstaan. Graag roep ik de leden op om hun ideeën voor bijvoorbeeld de opzet en vorm van regiobijeenkomsten te mailen. Dit geldt voor meer vormen van communicatie vanuit het NBBU-bureau zoals de nieuwsbrief en de website: hoe kunnen die nog verbeterd worden of zijn andere technieken meer geëigend? Kun je de communicatievormen nog verfijnen of moet je pas op de plaats maken? Voor alle feedback op dit punt sta ik open.

CAO-onderhandelingen
Bart-Jeroen Croll over de ontwikkelingen rondom CAO’s: “We hebben een belangrijke taak als het gaat om het bewaken van de eigen ruimte voor afspraken in de CAO. De vakbonden kwamen onlangs naast de looneis voor komend jaar op de proppen met de 9/12 eis. Zij vinden dat als een uitzendkracht op een vaste werkplek zit en 9 van de 12 maanden daar heeft gewerkt, de inlener dan moet gaan afdwingen bij het uitzendbureau dat deze uitzendkracht in vaste dienst komt. Dat willen ze via de inlenende CAO’s gaan afdwingen en reguleren. Dat is iets waar wij ons krachtig tegen verzetten. Dat doen we samen met de andere branche-verenigingen. Dat doen we omdat juist in deze crisis flex heeft bewezen een waardevol middel te zijn voor bedrijven om, ook als het minder gaat, flexibel met je kosten te kunnen omgaan. Dus zullen we daarvoor strijden en onze leden mogen van ons verwachten dat we binnen de branche daar hard voor aan de slag gaan. Zodat de flexibiliteit die wij hebben afgesproken met de bonden in onze CAO voor de uitzendbureaus blijft bestaan.”

Teweer tegen flexafspraken in inleencao’s
Croll: “De vakbonden zijn met deze eis al aan de onderhandelingen over inleencao’s begonnen. Die eis is nog niet zo strak als ze hem nu formuleren, maar de beweging is al door de bonden in gang gezet. Een voorbeeld daarvan was de AH-CAO. Die is al gestruikeld onder andere op het feit dat ze de mogelijkheid tot in het inhuren van flexkrachten er uit willen halen. Wij zullen dus onze collega branche-organisaties voorzien van de juiste informatie, dat je dat soort zaken moet regelen in de uitzendcao en niet in de inleencao. Afspraken over flex moet je op de goede plek maken. Wij zijn nu vaak aan tafel bij die inleencao’s en we merken dat de bonden hier steeds meer op inzetten, terwijl ze met ons afspreken wat en hoe de inzet van flexwerk is.”

Wat typeert de leden van de NBBU?
Bastian: “Onze leden zijn ondernemers met 1 vestiging, met meerdere vestigingen of grotere ketens. Ondernemers die voor hun klanten maatwerk willen leveren. Ze zijn actief bezig met hun klanten en kijken precies welke oplossing ze per klant kunnen bieden. Binnen de bureaus die lid zijn van de NBBU is de gemiddelde tijd dat een uitzendkracht werkzaam is veel langer dan het landelijk gemiddelde. Wij hebben daar onderzoek naar laten doen. Dat uitzendkrachten bij onze bureaus langere tijd werken, zegt iets over de relaties die onze leden hebben met de uitzendkracht en met de inlener. Goede onderlinge relaties, daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat. Dat typeert ons ledenbestand.”

Doelgroepen en leeftijden
Croll: “De gemiddelde leeftijd van de uitzendkrachten is afhankelijk van de specialisatie: in de sector techniek kunnen uitzendkrachten ouder zijn. Onze leden zijn gespecialiseerd. Het ene bureau werkt met studenten, het andere bureau met ervaren oudere uitzendkrachten. We hebben een gewone mix in ons ledenbestand. Dus niet alleen jonge uitzendkrachten. We hebben verder in onze CAO speciale regels voor studenten en senioren. Omdat we het belangrijk vinden dat we daarin maatwerk kunnen bieden. Daar maken we ook afspraken over met de bonden. Hierin zie je dat we vooruitstrevender zijn dan de ge-avvde CAO in de branche. Wat dit betreft hebben we een voorloperfunctie en ik vind ook dat we die moeten hebben. Dat is onze rol.”

Van CAO-onderhandelaar tot voorzitter
Croll: “Ik ben lange tijd actief geweest voor de NBBU als CAO-onderhandelaar. Nu loopt mijn rol daarin ten einde en dat is goed. Het voorzitterschap is voor mij een uitdaging, ik heb daarin een andere rol binnen het bestuur en andere contacten met de mensen binnen de branche. Zeker met het aanstellen van een directeur verandert de rol van voorzitter Leiding geven aan het proces, de interactie met bestuursleden, de verandering die de organisatie doormaakt, het meer op een afstand zetten van het bestuur ten gunste van de professionalisering van het bureau, dat is voor mij een uitdaging. Tegelijkertijd binnen de branche zorgen dat we steeds meer invloed krijgen. Daar heb ik het netwerk binnen de branche al voor. Dat is het voordeel als je een tijd CAO-onderhandelaar bent geweest. Dan ken je de mensen van de ABU en de vakbonden en zij kennen mij. Voor het gevoel van continuiteit voor de buitenwereld is het goed dat ik betrokken blijf. En in die zin is het heel prettig dat Marco ook bekend is binnen de branche en ook een aantal mensen goed kent. Dat is goed voor het beeld wat anderen van de NBBU hebben.”

Geruchten
Nogmaals benadrukt Bastian dat geruchten over een ophanden zijnde fusie met de ABU nergens op zijn gegrond. Croll bevestigt dit.
Bastian: “Het verbaast mij dat sommige mensen de samenwerking tussen de ABU en NBBU, bijvoorbeeld bij het congres “Back in Business”, als opmaat zien voor een fusie tussen de ABU en de NBBU. De NBBU heeft er geen belang bij. Onafhankelijk zijn wij sterker. En die onafhankelijkheid zijn wij de laatste jaren alleen maar aan het versterken, bijvoorbeeld door nu een directeur aan te stellen.”
Croll: “Er wordt gezocht naar nauwe samenwerking waar dat nuttig en mogelijk is. Maar de NBBU zal de eigen belangen voor haar leden blijven behartigen. Zij zal voor het MKB het onderscheid maken waar dat mogelijk is. Als zelfstandig en onafhankelijke belangenbehartiger voor de MKB ondernemer in de flexbranche.”

Dynamisch
“De uitzendbranche is geen suf ingeslapen bedrijf. Het is een dynamische bedrijfstak,” zo besluit Marco Bastian dit gesprek. Als kersverse directeur. Hij is vastbesloten om goede dingen te bewerkstelligen voor het bureau van de NBBU en daarmee voor de leden. “Je mag verwachten dat uitzendland als eerste in de rij staat als de economie gaat aantrekken, maar dan zullen er ook weer nieuwe spelers en nieuwe behoeften aan professionalisering zijn.” Daar wil Bastian de interne organisatie van het bureau en de kennisoverdracht voor klaarstomen. U zult hem ongetwijfeld nog tegenkomen.
“Feedback, ideeën en nieuwe leden zijn van harte welkom,” meldt hij ook nog op de drempel van dit gesprek en van een volgende periode in het bestaan van de NBBU als steeds groter en belangrijker wordende werkgeversorganisatie in de flexbranche.

Tekst: Hinke Wever

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek