loading
views

CPB: Werkloosheid stijgt minder snel

15 december 2009

Het Centraal Planbureau (CPB) stelt zijn ramingen voor 2009 en 2010 voor de Nederlandse economie opwaarts bij. Waar eerder werd uitgegaan van nulgroei in 2010, zien de economen nu groei en vooral het oplopen van de werkloosheid valt mee.

“De realisatiecijfers voor het derde kwartaal waren beter dan verwacht”, wijst hoofdeconoom Coen Teulings op het verbeterde beeld ten opzichte van de Macroeconomische Verkenning die in september de basis vormde voor de Rijksbegroting. Dit beeld komt volgens Teulings overeen met andere landen in het eurogebied.

Economie
Het CPB ziet de economie in 2009 krimpen met 4%, vooral als gevolg van de terugval in de uitvoer. Eerder werd uitgegaan van een negatieve groei van 4,75%. Het economisch beeld is op bijna alle fronten naar boven bijgesteld ten opzichte van de raming ten tijde van Prinsjesdag, aldus het CPB. De risico’s en onzekerheden bij de raming blijven echter onverminderd groot. De geraamde economische groei van 1,5% in 2010 komt volledig voor rekening van de uitvoer, aldus het CPB. Na een geraamde afname van 9,5% dit jaar, volgt in 2010 een groei van de uitvoer van goederen van 6%.

Gezinsconsumptie
De consumptie van huishoudens daalt naar verwachting in 2009 met 2,5%. In 2010 blijft de gezinsconsumptie naar verwachting vrijwel stabiel. De ontwikkeling van de reële inkomens en vermogens geeft aanleiding tot een beperkte stijging, maar dit wordt gecompenseerd door het lage consumentenvertrouwen, wat consumenten voorzichtig maakt met uitgeven.

Werkloosheid
De werkloosheid loopt volgend jaar naar verwachting verder op, maar de toename valt mee, vindt het CPB. In 2010 zal het werkloosheidspercentage oplopen tot 6,5%, terwijl eerder werd uitgegaan van 8%. De verbeterde economische vooruitzichten en een hogere winstgevendheid in het bedrijfsleven leiden tot een geringere stijging van de werkloosheid, aldus het CPB.


Werkloosheid in Nederland rond twee economische neergangen

Werkloosheid rond twee neergangen

Download: > CPB Nieuwsbrief december 2009

Bron: CPB, 15 december 2009

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek