loading
views

AVV CAO Mode en Sport 2009-201015 december 2009

AVV CAO Mode- en Sportdetailhandel

Download: > AVV CAO Mode en Sportdetailhandel 2009-2010

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Mode- en Sportdetailhandel.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 15 december 2009, nr. 19479, onder UAWnr. 10951.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek