loading
views

AVV CAO Apotheken 2009-2010

AVV CAO Apotheken 2009-2010


14 december 2009

AVV CAO Apotheken

Download: > AVV CAO Apotheken 2009-2010

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Apotheken.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 14 december 2009, nr. 19325, onder UAWnr. 10949.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek