loading
views

Uitzendwerk biedt kansen in crisistijdPersconferentie ABU9 december 2009

Juist in tijden van economische teruggang biedt uitzendwerk kansen voor mensen met een minder grote kans op de arbeidsmarkt, zoals ouderen, langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten en etnische minderheden.

Zonder uitzendbedrijven zouden mogelijk 170.000 mensen uit deze doelgroepen werkloos zijn. Zo blijkt uit het rapport van ECORYS ‘Uitzendkrachten in beweging – de samenstelling van de uitzendpopulatie in goede en slechte tijden’. Het onderzoek werd tijdens de ABU persconferentie 3 december j.l. overhandigd aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW.

200.000 vaste banen via uitzendwerk
Uitzendondernemingen bieden jaarlijks werk aan gemiddeld 700.000 mensen. Zonder uitzendbureaus zou een substantieel deel van hen werkloos zijn of zwart werk doen. Gemiddeld vinden per jaar 200.000 uitzendkrachten een vaste baan.

Persconferentie ABU

Persconferentie ABUUitzendduur neemt toe door Flexwet
Het uitzendvolume is sinds 1993 gestaag gegroeid. De instroom van uitzendkrachten vlakt af, maar de gemiddelde uitzendduur neemt toe. De onderzoekers schrijven deze toename van uitzendduur voor een belangrijk deel toe aan de invoering van de Flexwet per 1 januari 1999. Vanaf die datum is de kans dat men aan het einde van het jaar nog uitzendwerk doet en de kans op een vaste baan via uitzendwerk significant toegenomen. De uitzendkrachten hebben sinds de invoering van deze wet meer werkzekerheid gekregen, concludeert ECORYS.

Doelgroepen
Van de ruim 700.000 uitzendkrachten die jaarlijks instromen behoort ongeveer een kwart (170.000) tot een van de bijzondere doelgroepen, zoals ouderen, etnische minderheden, arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen. Het aandeel doelgroepen is sinds 2000 structureel toegenomen. Voor sommige doelgroepen biedt uitzendwerk zo ongeveer de enige weg naar vast werk, aldus de onderzoekers.

Blijfkans uitzendwerk stabiel
Uitzendwerk is niet alleen maar van korte duur; één op de drie uitzendkrachten doet aan het einde van een jaar nog uitzendwerk. Opmerkelijk is, dat de ‘blijfkans’ onder bijzondere doelgroepen, ook in tijden van economische krimp, stabiel blijft. In tijden van laagconjunctuur weet deze groep aan de slag te blijven met behulp van de uitzendonderneming.

Blijfkans bijzondere doelgroepen versus niet-doelgroepen in procenten sinds 1993
Blijfkans

Ruim 31 procent van alle uitzendkrachten vindt een vaste baan (ruim 200.000). De kans dat uitzendkrachten een vaste baan vinden bij een inlener is over de periode van 1993-2008 gemiddeld veertien procent (ruim 100.000). Dat is een baan die zonder het uitzendbureau niet zou zijn gevonden.

Kans bijzondere doelgroepen op (uitzend)baan
Uitzendondernemingen bieden juist in minder goede economische tijden werk aan mensen die over het algemeen een minder goed perspectief hebben op een vaste baan. Dit blijkt duidelijk uit de statistische analyses sinds 1993. In tijden van hoogconjunctuur kunnen bijzondere doelgroepen makkelijker zelf een baan vinden bij de werkgever. In tijden van laagconjunctuur hebben zij minder kans op een vaste baan, maar kunnen wel aan de slag via uitzendondernemingen.

Conjuncturele invloed op werkgelegenheid percentage doelgroepen in uitzendpopulatie
Uitzenddoelgroepen

170.000 uitzendbanen
Peter Donker van Heel, directeur ECORYS: “Het onderzoek toont de economische en maatschappelijke waarde van uitzendwerk aan. Juist in een neergaande conjunctuur bieden uitzendondernemingen werk voor mensen die ergens anders op de arbeidsmarkt weinig tot geen kans hebben. Zonder uitzendondernemingen zouden mogelijk 170 duizend mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werkloos zijn of zwart werk doen in tijden van laagconjunctuur, zoals in de huidige economische situatie ook het geval is.”

Bekijk het volledige rapport van Ecorys ‘Uitzendkrachten in beweging’ »

Gerelateerd nieuws
> Convenant uitzendbranche en VNG levert 4.500 banen op
> Randstad: betrek uitzendbureaus meer bij crisistijd

Bron: ABU, 3 december 2009FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek