loading
views

Extra werkdruk bij secretaresses door crisis

9 december 2009

Ruim de helft van de werknemers geeft aan dat de werkdruk de afgelopen tijd is toegenomen. Vooral bij de secretaresse zorgt dit voor een toename aan stress en een uitbreiding van het takenpakket.

Dit blijkt uit een onderzoek van de uitzendorganisatie Content onder 1350 van haar werkzame flexkrachten. 44% van de personen die aangeeft dat de werkdruk is toegenomen, is werkzaam in een secretariële functie. Ook scoort deze functiegroep het hoogst bij de toename van stress en het verkrijgen van extra taken buiten de normale werkzaamheden. Opvallende uitkomst is dat deze extra taken vaak onder het niveau van de secretaresses liggen.

Extra taken
De toegenomen werkdruk is niet alleen het gevolg van de economische crisis. Een kwart van de ondervraagden verwacht dat de werkdruk structureel zal toenemen. Veel mensen zijn zich ervan bewust dat hetzelfde werk met minder mensen gedaan zal moeten worden. De toegenomen werkdruk wordt vaak opgevangen door harder en langer door te werken. Ook werk mee naar huis nemen gebeurt steeds vaker. Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat veel werknemers extra taken in hun pakket krijgen. 40% van de ondervraagde flexkrachten geeft aan er extra taken bij gekregen te hebben tijdens de economische crisis. Het gaat daarbij vooral om het ondersteunen van collega’s en het aanmaken en archiveren van dossiers. 32% van de ondervraagden geeft aan dat de extra taken wel in het takenpakket horen, 55% daarentegen geeft aan dat deze extra taken onder hun opleidingsniveau vallen.

Werksfeer
De extra werkdruk en de uitbreiding van het takenpakket zorgen over het algemeen niet voor extra stress en hebben geen negatieve invloed op de werksfeer. Uit het onderzoek blijkt dat de stress het meest is toegenomen onder secretaresses. 40% van de flexwerkers die aangeeft meer stress te ervaren, heeft een secretariële functie. De crisis is wel merkbaar, geeft 70% van de ondervraagden aan, maar leidt niet tot negatieve gevolgen op de werkvloer. De helft van de ondervraagde personen geeft aan dat de sfeer totaal niet is veranderd.

Bron: content.nl, 9 december 2009

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek