loading
views

Manpower: werkgever somberder dan in 2003Manpower logo8 december 2009

Nederlandse werkgevers rapporteren voor het eerste kwartaal van 2010 de somberste werkgelegenheidsvoorspellingen sinds 2003. De rek lijkt voor een toenemend aantal werkgevers uit het personeelsbestand, licht Haiko van der Pol, woordvoerder van Manpower, toe.

Voor de eerste drie maanden van 2010 blijkt de sinds Q4 2008 dalende lijn zich toch voort te zetten. Zo blijkt uit de jaarlijkse internationale Manpower Arbeidsmarktbarometer, waar Nederland sinds 2003 aan meedoet. Het netto werkgelegenheidscijfer voor Q1 2010 bedraagt -3%, een verschil van 10 procentpunten met Q1 2009.

De rek is uit het personeelsbestand
Het is de eerste keer in al die jaren dat het Nederlandse getal negatief is. Het netto werkgelegenheidscijfer voor zowel Q3 2009 als voor Q4 2009 stond op 0%, hetgeen enige mate van stabiliteit suggereerde. De rek lijkt voor een toenemend aantal werkgevers uit het personeelsbestand, aldus Van der Pol. “Het voorzichtig economisch herstel wordt eerder opgevangen door verhoging van de productiviteit per werknemer dan door een aanwas van personeel.”

Regio West positief door meer transport
Dat blijkt ten overvloede ook uit het sterkst dalende branchecijfer: bij de productiebedrijven daalt het netto werkgelegenheidscijfer met 13 procentpunten (van 3% in Q4 2009 naar -10% in Q1 2010). Vergeleken met Q1 2009 bedraagt de daling 15 procentpunten. Van der Pol: “Dat de grootste stijging in de branchecijfers voor Q1 2010 voor rekening komt van de transportsector (namelijk van -6% in Q4 2009 naar 4% voor Q1 2010) sluit ook aan op de verwachte hogere productiviteit. Meer producten betekent immers meer transport. Daar lijkt tevens deels de verklaring te vinden voor het feit dat de regio West een positief cijfer laat zien, namelijk 1% vergeleken met -4% in het vorige kwartaal: de lucht- en zeevracht zijn immers in die regio geconcentreerd.” De andere drie Nederlandse regio’s rapporteren een negatief netto werkgelegenheidscijfer voor het volgende kwartaal.

Cijfers internationaal – advies Manpower: werk aan imago
In de Verenigde Staten wordt voor Q1 2010 het laagste cijfer-voor-het-eerste-kwartaal ooit (maar dan al sinds 1982!) genoteerd: 6%. Dat cijfer is wel optimistischer dan drie maanden geleden (-2%). In Europa is Duitsland, waar de ontwikkelingen vaak enigszins op de Nederlandse vooruitlopen, een positieve factor met cijfer 5% (Q4 2009: -1%), vooral gevoed door optimisme in de sector ‘zakelijke dienstverlening’ waar 16% van de werkgevers aangeeft begin volgend jaar meer personeel aan te willen nemen. Wereldwijd zijn werkgevers het meest optimistisch over aantrekkende werkgelegenheid in India. Van de 35 landen en gebiedsdelen die meedoen aan de barometer zijn er 25 voorzichtig positief. Negatief zijn er nu nog maar 9, vergeleken met 15 het vorige kwartaal. Omdat een betere arbeidsmarkt altijd leidt tot een hoger verloop van personeel adviseert Manpower bedrijven weer meer aandacht te gaan besteden aan hun werkgeversimago.

Netto werkgelegenheidscijfer
Het netto werkgelegenheidscijfer is een voorspellend cijfer, verkregen door het percentage werkgevers dat een inkrimping voorziet, af te trekken van het percentage werkgevers dat aangeeft meer personeel te zullen aannemen. Een negatief netto werkgelegenheidscijfer geeft aan dat het aandeel werkgevers met een negatieve kijk op de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, groter is dan het aandeel werkgevers met een positieve kijk op de arbeidsmarkt.

Gerelateerd nieuws
> Manpower: 3e Q 2009 nauwelijks beweging in personeelsbestand
> Manpower: werkgelegenheid blijft dalen in Q2

Bron: Manpower, 8 december 2009FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek