loading
views

Vitae Talent Lab: ‘one size fits one’Logo Vitae3 december 2009

Het eerste Vitae Talent Lab project wordt afgerond op 8 december. In het Talent Lab worden professionals van Vitae in hun werk- en leerproces ruim 3 maanden gevolgd waarbij wordt geëxperimenteerd met interventies op het proces van hun talentontwikkeling.

Het Talent Lab is een project van Vitae en het Powerhouse Competing for Talent van de Nyenrode Business Universiteit. Vanwege het succes zal het Talent Lab in 2010 worden voortgezet en kunnen ook talenten van andere organisaties deelnemen.

Talentprofiel individu en ontwikkelkracht organisatie

Het doel van het Talent Lab is het optimaliseren van het talentrendement van professionals op hun werkplek door hen te sturen op de twee pijlers van werkgerelateerd leren en presteren. Enerzijds is dat het talentprofiel van het individu, anderzijds de ontwikkelkracht van de organisatieomgeving. Het programma is volgens Vitae bijzonder effectief gebleken als ontwikkelingsinstrument door de praktische inbedding van de interventies en de continue monitoring, reflectie, en evaluatie die het project kenmerken.

Conclusies onderzoek

Vitae trekt uit het onderzoek deze conclusies:

  1. One size fits one in plaats van one size fits all; Deze manier van talentmanagement werkt omdat het maatwerk is; toegesneden op de individuele professional.
  2. Ontwikkeling begint met zelfkennis, gevolgd door bewustwording en het ontstaan van een leerbehoefte. Professionals voelen zich persoonlijk verantwoordelijk voor hun talentwaarde en de ontwikkeling daarvan op de arbeidsmarkt. Zij voelen zich rentmeester over hun talent.
  3. Organisaties en leidinggevenden die werk of een werkomgeving bieden voor deze professionals, zijn aantrekkelijke talentontwikkelingsplaatsen en dus gewilde werkgevers. Vanuit het collectieve belang professionals aan zich te verbinden faciliteren zij daarbij individuen die vanuit hun individuele belang willen werken aan hun talentwaarde en –rendement.

Metingen
Gedurende het Talent Lab zijn de deelnemers gevraagd diverse enquêtes in te vullen, o.a. de zogeheten Talent Scan en Omgeving scan.
Hieruit blijkt dat het Talent Lab klaarblijkelijk heeft bijgedragen aan:

  1. een beter inzicht in eigen (potentiële) talenten,
  2. een beter inzicht in leermogelijkheden en -belemmeringen vanuit de werkomgeving, en
  3. de ontwikkeling van het eigen talentprofiel.

Aangescherpte kwaliteitenkaart arbeidsmarkt
Het experiment heeft volgens de metingen bijgedragen tot aanscherping van hun kwaliteitenkaart op de arbeidsmarkt, wat hun arbeidsmarktparticipatie, mobiliteit, en effectiviteit ten goede komt. Ook heeft het Talent Lab er naar hun eigen zeggen in geresulteerd dat zij pro-actiever zoeken naar een werkomgeving dat bij hun talentprofiel en bijbehorende ambities past.

Talentmanagement vs competentiemanagement
Vitae ziet talentmanagement als een positieve benadering van menselijk potentieel binnen het hele spectrum van personeelsmanagement, in tegenstelling tot bijvoorbeeld competentiemanagement, dat als doel heeft bepaalde kenmerken die de organisatie van de werknemer verlangt bij een medewerker bij te spijkeren. Bij talentmanagement wordt geleerd vanuit de behoefte aanwezige kwaliteiten te versterken terwijl er bij competentiemanagement wordt gewerkt aan het ontwikkelen van huidige tekortkomingen.

Website
Er is een speciale projectsite ontwikkeld voor het Vitae Talent lab. Deze site is gedurende het project gevuld met onder andere informatie over de talenten, evaluaties, een film van een Labcoachingsdag en ervaringen van de deelnemers.

Gerelateerd nieuws
> Vitae start Talent Lab

Bron: Vitae, 3 december 2009FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek