loading
views

Werkloosheid Europa stijgt gestaag


 
| Werkloosheid » |
 

2 december 2009

De werkloosheid in Europa is in oktober iets gestegen ten opzichte van een maand eerder. Het aantal werklozen is ten opzichte van 2008 aanzienlijk toegenomen.

Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistische bureau Eurostat, die dinsdag zijn gepubliceerd.

Werkloosheid stijgt gestaag door
Het bureau schat het aantal werklozen in de eurozone op ruim 15,5 miljoen mensen, ofwel 9,8%. In de EU27 is het werkloosheidspercentage iets lager, te weten 9,3%. Hoewel de percentages redelijk stabiel lijken, blijft het aantal werklozen langzaam maar gestaag groeien. Vergeleken met 2008 is de werkloosheid met 5 miljoen toegenomen in de EU27 en met 3 miljoen in de eurozone. De toename van de werkloosheid was het grootst in maart en april van 2009, volgens de gegevens van Eurostat. Sinds juni is het aantal werklozen met gemiddeld een tiende procent per maand gestegen.

Laagste werkloosheid in Nederland
Nederland kende in oktober wederom de laagste werkloosheid, gevolgd door Oostenrijk, met respectievelijk 3,7 en 4,7% werklozen. Alle landen zagen de werkloosheid oplopen. Daarbij kenden Spanje en Letland niet alleen weer het hoogste werkloosheidspercentage, maar ook de hoogste toename in oktober, van respectievelijk 19,3 en 20,9%. Duitsland kende het laagste groeipercentage. Ter vergelijking: in de VS was in oktober ruim 10% werkloos en in Japan 5,1%.

Werkloosheid jongeren ruim twee maal gemiddelde
In Europa waren gemiddeld bijna 21% van de jongeren werkloos. Nederland zat ver onder dat percentage, met 7,2%. In Spanje en Letland was dat percentage maar liefst respectievelijk vier tiende en een derde van de beroepsbevolking. Daarmee is de werkloosheid onder jongeren ruim twee maal het gemiddelde.

Gerelateerd nieuws
> Werkloosheid eurozone record in tien jaar
> Toename werkloosheid eurozone afgenomen
> Werkloosheid EU stijgt verder naar 9,6%

Bron: Eurostat, 2 december 2009FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek