loading
views

Flexmarkt: volledige rectificatie ICT-special2 december 2009

De ICT-special die Flexmarkt in oktober 2009 heeft gepubliceerd is door de hoofdredacteur en de uitgever van Flexmarkt volledig gerectificeerd en als niet-representatief en niet-bruikbaar bestempeld.

In de publicatie werden de prestaties van softwarepakketten voor de uitzendbranche met elkaar vergeleken. Flexmarkt geeft nu in stevige bewoordingen aan dat de resultaten niet bruikbaar zijn in software selectie trajecten.

Geen herkenning in resultaten
Verschillende leveranciers, van wie de pakketten zijn getest, hebben bij de redactie hun ongenoegen kenbaar gemaakt over de gehanteerde toetsingscriteria. Ze gaven aan zich niet te herkennen in de door Flexmarkt gepresenteerde uitkomsten.

Fouten gemaakt bij de opzet
In de rectificatie meldt Flexmarkt: “De klachten zijn voor Flexmarkt reden geweest om na te gaan of de totstandkoming van het onderzoek wel heeft plaatsgevonden volgens de normen die wij als vaktitel hanteren en willen hanteren voor onze artikelen. Helaas is gebleken dat Flexmarkt inderdaad fouten heeft gemaakt.”

Niet representatief
“Er zijn door de redactie te weinig waarborgen ingebouwd om de kwaliteit in de opzet en uitvoering van het onderzoek te allen tijde te kunnen garanderen. Ondergetekenden hechten er daarom aan om via deze rectificatie het door ons gepubliceerde onderzoek als niet representatief te bestempelen. Flexmarkt trekt het onderzoek en de gepubliceerde resultaten dan ook terug.”

Niet geschikt als naslag bij keuzetraject softwarepakket
“Flexmarkt adviseert lezers met nadruk geen gebruik te maken van de door ons gepubliceerde gegevens in hun eventuele keuze voor een softwarepakket en/of leverancier.”

Excuses Flexmarkt voor discutabele resultaten
De rectificatie eindigt als volgt: “Op deze plek willen wij een welgemeend excuus maken aan alle betrokkenen die tijd en energie hebben geïnvesteerd om hun steen bij te dragen aan een gedegen softwareonderzoek, maar nu geconfronteerd zijn met discutabele resultaten. Dat is nooit onze bedoeling geweest.”

Reacties op rectificatie: voorkennis in het spel
De oorzaak van het falen van het onderzoek wordt door Flexmarkt niet in detail beschreven. Reacties op de rectificatie geven vandaag aan dat de opzet en de eisen voor het onderzoek waarschijnlijk bij een van de deelnemende partijen vantevoren bekend waren.

Bron: Flexmarkt, 2 december 2009

Bekijk de rectificatie van Flexmarkt voor hun ICT special, 2 december 2009 Rectificatie en reacties 
Klik op het plaatje voor grote afbeelding.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek