loading
views

UWV Werkbedrijf geen goede intermediair?Logo UWV31 augustus 2009

Werklozen zien UWV Werkbedrijf vooral als toegangspoort tot een uitkering gezien en niet als baanverstrekker. Slechts 8 procent van de werklozen acht de kans (zeer) groot dat zij met behulp van het UWV WERKbedrijf een geschikte baan vinden.

Het merendeel van de werklozen vindt dat de bemiddelaars van het UWV WERKbedrijf onvoldoende kennis in huis hebben om hen aan een nieuwe baan te helpen. Daardoor wordt het UWV WERKbedrijf dan ook vooral als toegangspoort tot een uitkering gezien en niet als baanverstrekker. Dat blijkt uit onderzoek van de AMC Academie ten behoeve van de lancering van het nieuwe opleidingsinstituut de Jobhunt Academie.

Gebrek aan kennis over werking arbeidsmarkt

43 Procent van de ondervraagden geeft aan dat zij denken dat bemiddelaars van het UWV WERKbedrijf niet weten waar zij een baan voor hun cliënten kunnen vinden. Dit is twee keer zoveel dan de groep die vindt dat bemiddelaars dat wel weten. Slechts 8 procent van de ondervraagden acht de kans dat ze met behulp van UWV WERKbedrijf een geschikte baan vinden, (zeer) groot. Meer dan de helft acht deze kans (zeer) klein. Mede hierdoor vertrouwt driekwart van alle werklozen meer op eigen kracht dan op de hulp van het UWV WERKbedrijf om een baan te vinden.

Achilleshiel UWV WERKbedrijf
“Dat bij bijna de helft van de ondervraagden de indruk bestaat dat de bemiddelaars niet weten waar de banen te vinden zijn is enerzijds schokkend, anderzijds ook begrijpelijk” aldus Geert-Jan Waasdorp, mede oprichter van de Jobhunt Academie. “In Nederland zijn er nog 127.000 openstaande vacatures verspreid over duizenden verschillende plekken. Meegenomen dat de werking van de arbeidsmarkt de afgelopen jaren fundamenteel is veranderd, is het ook niet vreemd dat je als bemiddelaar niet alles weet.” Waasdorp vervolgt “Wat me echter zorgen baart, is dat werklozen – niet-gespecialiseerde kenners van de arbeidsmarkt – meer op zichzelf vertrouwen dan op de kennis en kunde van bemiddelaars van het UWV WERKbedrijf. Hierin komt de achilleshiel van het UWV WERKbedrijf aan het licht. Daar waar het UWV WERKbedrijf juist moet zorgen voor transparantie op de arbeidsmarkt, tasten de eigen bemiddelaars in het duister. De duizenden nieuwe bemiddelaars die nu door UWV WERKbedrijf worden aangetrokken zullen dit effect alleen maar versterken.”

Het onderzoek van de AMC Academie
In juni 2009 zijn 142 personen ondervraagd die werkloos waren of die de afgelopen twee jaar werkloos zijn geweest. Onder andere zijn de onderstaande stellingen en vragen voorgelegd:

  • Hoeveel vertrouwen heeft u in succesvolle bemiddeling naar een baan door het UWV WERKbedrijf?
  • De kans dat ik met behulp van UWV WERKbedrijf (voormalig CWI) een geschikte baan vind, acht ik…
  • De bemiddelaars van het UWV Werkbedrijf (voormalig CWI) vind ik vakbekwaam
  • Ik vertrouw meer op mijn eigen kracht om een baan te vinden dan de hulp van het UWV WERKbedrijf (voormalig CWI)
  • De enige reden dat ik naar het UWV WERKbedrijf (voormalig CWI) ga, is om mijn uitkering veilig te stellen
  • Bemiddelaars van het UWV WERKbedrijf (voormalig CWI) weten waar ik een baan kan vinden
  • Met behulp van het UWV WERKbedrijf (voormalig CWI) vind ik de baan die ik echt graag wil

Gerelateerd nieuws
> UWV WERKbedrijf: sterke toename WW-uitkeringen
> UWV Werkbedrijf intermediair MKB
> UWV Marktplaats zet intermediairs buiten spel

Bron: IG!, 27 augustus 2009FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek