loading
views

Inhoudingsplichtige loonbelasting | Artikel 6 Wet LB

Inhoudingsplichtige | Artikel 6 Wet LB
Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De plicht tot inhouding (inhoudingsplicht) wordt door de Belastingdienst opgelegd aan inhoudingsplichtige.


Download wettekst Artikel 6 Wet LB 


Doel
Het doel van het begrip inhoudingsplichtige is tweeledig. Allereerst regelt het de groep van personen die verplicht zijn de loonbelasting in te houden. Daarnaast zorgt het voor een afbakening van het wie de belastingplichtige personen zijn aangezien uit artikel 2 Wet LB blijkt dat iemand enkel als werknemer wordt gezien als hij in dienstbetrekking tot een inhoudingsplichtige staat.

Wie zijn inhoudingsplichtige?
In hoofdlijnen is de Inhoudingsplichtig in 3 categorien op te delen. Inhoudingsplichtigen zijn:

  • degene, tot wie de werknemer in privaatrechterlijke of publiekrechterlijke dienstbetrekking staat, de werkgever;

  • degene die loon verstrekt uit een vroegere dienstbetrekking, bijvoorbeeld pensioenfondsen die pensioen uitkeren;

  • degene, die op grond van een vrijgestelde aanspraak loon verstrekt, bijvoorbeeld ziekengelduitkeringen en uitkeringen ingevolge de WIA.

 

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek