loading
views

Dienstbetrekking | Artikel 2 en 3 Wet LB

Dienstbetrekking | Artikel 2 en 3 Wet LB
De Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) kent drie soorten dienstbetrekkingen:

 • de publiekrechtelijke dienstbetrekking;
 • de privaatrechtelijke dienstbetrekking; en
 • de fictieve dienstbetrekking.

Download wettekst Artikel 2 en 3 Wet op de Loonbelasting 1964


Publiekrechtelijke dienstbetrekking | Artikel 1 Ambtenarenwet
Een publiekrechtelijke dienstbetrekking ontstaat uit een ambtelijke aanstelling (en niet uit het afsluiten van een arbeidsovereenkomst.)

Een natuurlijk persoon die een publiekrechtelijke dienstbetrekking heeft is voor de loonheffingen een werknemer.

Privaatrechtelijke dienstbetrekking | Artikel 7:610 BW
Een privaatrechtelijke dienstbetrekking ontstaat wanneer een natuurlijk persoon een arbeidsovereenkomst heeft getekend met een werkgever. Een natuurlijk persoon die een privaatrechtelijke dienstbetrekking heeft is voor de loonheffingen een werknemer.

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever waarbij enerzijds de werknemer in dienst van de werkgever verplicht is om persoonlijk arbeid te verrichten en anderzijds de werkgever verplicht is voor deze arbeid loon aan de werknemer te betalen.

Fictieve dienstbetrekking | Artikel 4 en verder Wet LB
Een fictieve dienstbetrekking is een dienstbetrekking die niet voldoet aan alle eisen, maar toch door de wetgever zijn aangemerkt als een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Dit zijn:

 • de aannemer van werk;
 • de tussenpersoon;
 • een bestuurder van een coöperatie met werknemerszelfbestuur;
 • de commissaris;
 • de stagiair;
 • een meewerkend kind in de onderneming van de ouders;
 • de uitzendkracht;
 • de thuiswerker;
 • de topsporter met een A-status;
 • de gelijkgestelde;
 • de deelvisser;
 • de artiest;
 • de aanmerkelijkbelanghoudende die werkzaam is in zijn eigen BV/NV maar geen loon geniet; en
 • de speudo werknemer.

Een natuurlijk persoon die een van bovenstaande fictieve dienstbetrekkingen heeft, is voor de loonheffingen een werknemer.

Uitzendkracht
Er is sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau als de werkzaamheden zijn gebaseerd op een uitzendovereenkomst (Artikel 7:690 BW).

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek