loading
views

Premies werknemersverzekeringen

FlexHandboek
« Loon Premies werknemersverzekeringenPremies werknemersverzekeringen
Werknemers en uitkeringsgerechtigden zijn verplicht verzekerd in het kader van de werknemersverzekeringen. Dit is een sociale verzekering, net als de volksverzekeringen. Er zijn vier werknemersverzekeringen:

  • Werkloosheidswet (WW);
  • Ziektewet (ZW);
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA); en
  • Wet op de arbeidsongeschikheidsverzekering (WAO).

Premies
De premies werknemersverzekeringen worden betaalt door de werkgever aan de Belastingdienst. Een deel kan de werkgever verhalen op de werknemers. De heffing vindt plaats naast de heffing van de loonbelasting / premie volksverzekeringen.

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)
Het UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen.

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek