loading
views

AVV CAO Gemaksvoedingindustrie 2009-201013 augustus 2009

Download: > AVV CAO Gemaksvoedingindustrie 2009-2010

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Gemaksvoedingindustrie.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 13 augustus, nr. 12252, onder UAWnr. 10925.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Meer over deze CAO >>

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek