loading
views

Imago uitzendbureaus onder druk12 augustus 2009

Steeds minder mensen zoeken een baan via een uitzendbureau. Het imago van uitzendbureaus is hier deels de oorzaak van. Bijna de helft van de beroepsbevolking denkt dat er voor hen geen geschikte banen te vinden zijn via uitzendbureaus.

Dat concludeert Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van onderzoeksbureau Intelligence Group uit onderzoek. Het percentage dat via een uitzendbureau een baan vindt is sinds 2005 structureel aan het dalen. In 2005 bedroeg dit percentage nog 11,2 procent. In 2009 is dat nog maar 9,4 procent. Met afstand de meeste mensen komen aan een baan via hun bekenden of netwerk. Op de tweede en derde plaats staan dagbladen en open sollicitaties. Het uitzendbureau bezet op dit moment de vierde plaats.

Opleidingsniveau
Binnen de doelgroep laag- en middelbaar opgeleiden is de rol van uitzendbureaus groter. Van de starters op VMBO of MBO niveau kwam in 2009 19,2 procent via een uitzendbureau aan werk. Dit is iets lager dan in 2005 (20,9 procent). In het segment hoger opgeleiden is sprake van een veel sterkere daling. In 2005 kwam 16,7 procent van de starters op HBO of WO niveau via een uitzendbureau aan hun eerste baan. In het eerste half jaar van 2009 bedroeg dit nog maar 7,3 procent.

Tabel 1 Baan vinden en zoeken via uitzendbureaus

Gegeven 2005 2006 2007 2008 2009
% van de beroepsbevolking dat via een uitzendbureau aan een baan gekomen is 11,2% 11,2% 10,3% 9,7% 9,4%
% van de beroepsbevolking dat een of meer uitzendbureaus gebruikt/zou gebruiken ter oriëntatie op een (nieuwe) baan 28,9% 30,4% 25,9% 21,0% 19,0%

Bron: Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO), 2005-2009

De verklaring voor deze daling kan gevonden worden in vier oorzaken: 1) Minder oriëntatie via uitzendbureaus, 2) Imago van de uitzendbranche, 3) Voorkeur specifiek uitzendbureau, 4) Voorkeur fysieke vestiging.

1) Minder oriëntatie via uitzendbureaus
De beroepsbevolking oriënteert zich op de arbeidsmarkt steeds minder via uitzendbureaus. In 2005 gaf 28,9 procent van de respondenten aan zich te oriënteren via een uitzendbureau. In 2009 is dat gedaald tot 19,0 procent. Opvallend is dat deze daling zichtbaar is in diverse prioriteitsgroepen van uitzendbureaus. Zowel onder 50-plussers als onder starters daalde de voorkeur voor uitzendbureaus.

Oriëntatie via UWV WERKbedrijf
Ook onder werklozen staat de positie van uitzendbureaus onder druk. Personen die langdurig werkloos zijn (langer dan 2 jaar) komen veelal bij het UWV WERKbedrijf terecht. Van de middellang werklozen (1 tot 2 jaar) oriënteert 36,8 procent zich op een baan via een uitzendbureau. Vijf jaar geleden lag dat percentage ruim hoger (56,4 procent). Onder kort werklozen (korter dan een jaar) zit de positie van uitzendbureaus op dit moment weer in de lift. Met name in het tweede kwartaal van dit jaar zijn relatief veel kort werklozen zich via uitzendbureaus op een nieuwe baan gaan oriënteren (64,8 procent).

2) Imago uitzendbranche
Het imago van de uitzendbranche zorgt ook voor een daling van het rendement van uitzendbureaus. Bijna de helft van de ondervraagden denkt dat er voor hen geen geschikte banen te vinden zijn via uitzendbureaus. Onder universitair geschoolden is men daarover het meest sceptisch: 62 procent verwacht niet dat uitzendbureaus hen een geschikte functie kunnen aanbieden. Onder laag- en middelbaar opgeleiden twijfelt 38 procent of ze via een uitzendbureau een passende baan kunnen vinden.

3) Voorkeur specifiek uitzendbureau
Verder blijkt uit onderzoek dat slechts een beperkt deel van de beroepsbevolking een uitgesproken voorkeur heeft voor een bepaald uitzendbureau. Zelfs van de personen die positief staan tegenover uitzendbureaus en ervan overtuigd zijn dat uitzendbureaus hen geschikte banen kunnen bieden, heeft slechts 12 procent een voorkeur voor een bepaald bureau.

Tabel 2 Imago uitzendbureaus onder de beroepsbevolking

Vraag of stelling* VMBO/MBO HBO WO Totaal
Denkt u dat er geschikte banen voor u te vinden zijn via uitzendbureaus? 62% 57% 38% 54%
Ik heb een uitgesproken voorkeur voor een bepaald uitzendbureau 8% 8% 6% 8%
Ik gebruik liever de website van een uitzendbureau om me in te schrijven dan dat ik een vestiging bezoek 31% 40% 34% 36%

* Het percentage geeft aan hoeveel procent de vraag of stelling met “Ja” heeft beantwoord
Bron: Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO), juni 2009

4) Fysieke vestiging
Een ruime meerderheid van de ondervraagden geeft nog altijd de voorkeur aan de fysieke vestiging van uitzendbureaus ten opzichte van inschrijving via het internet. Ruim een derde van de respondenten gebruikt liever de website van een uitzendbureau om zich in te schrijven. Vooral onder de wat oudere doelgroepen is dat het geval.

Persoonlijk contact of online vacaturesites in gebreke
Uit eerder onderzoek (april 2008) is gebleken dat 55 procent in eerste instantie de voorkeur geeft aan de website van een uitzendbureau om zich te oriënteren. Om de stap te maken naar daadwerkelijk inschrijven blijkt men toch liever de vestiging te bezoeken. Hieruit kan enerzijds geconcludeerd worden dat mensen de voorkeur geven aan persoonlijk contact. Anderzijds zouden we kunnen concluderen dat uitzendbureaus er tot op heden onvoldoende in geslaagd zijn om werkzoekenden online naar zich toe te trekken.

Crisis gebruiken voor herpositionering
Voor uitzendbureaus is de economische crisis de gelegenheid om zich te herpositioneren binnen hun primaire doelgroepen. Zij hebben als eerste weer veel vacatures. Een uitgelezen moment om werkzoekenden ervan te overtuigen dat ze (wel degelijk) interessante banen te bieden hebben. De fysieke vestiging speelt daarbij een belangrijke rol.

Onderscheidend vermogen uitzendbureaus
Daarnaast biedt deze situatie een kans om te werken aan het imago en het onderscheidend vermogen. Niet zozeer richting werkgevers, maar vooral richting werkzoekenden, zodat zij weten bij welke uitzender zij terecht kunnen voor passende functies in hun richting. Hierin kan het online kanaal van belang zijn, bijvoorbeeld door het aanbrengen van segmentatie op de homepage. De specialistische uitzendbureaus zijn hierbij wellicht in het voordeel ten opzichte van de grote spelers, maar ook voor hen valt er online nog veel winst te behalen.

Gerelateerd nieuws
> Werkalsintercedent.nl: imagocampagne voor intercedent
> Employer Branding strategie

Bron: Intelligence Group, 10 augustus 2009FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek