loading
views

Irritaties online sollicitatieproces10 augustus 2009

Vooral schaarse werknemersgroepen moet je als werkgever optimaal faciliteren in het online sollicitatieproces. Een goede reden om irritaties te voorkomen.

Technische mankementen en verplichte registratie zijn de twee meest storende factoren bij een online sollicitatie, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Campaign Group, gehouden onder 496 respondenten uit de Nederlandse beroepsbevolking.

Irritaties online sollicitatieproces

Technische fouten op de pagina, zoals niet-werkende links of een sollicitatieformulier dat niet naar behoren werkt, worden als het meest storend ervaren bij het online solliciteren op een vacature. Op de tweede plaats van storende factoren in het online sollicitatieproces, staat de verplichte registratie. Wanneer men zich alvorens te kunnen solliciteren, verplicht moet registreren op de betreffende site, wekt dit ook irritatie bij de sollicitant op. Met respectievelijk 65% en 60% staan deze storende factoren met stip op nummer 1 en 2 (zie tabel).

Werven moeilijke doelgroepen

Met het wegnemen van dergelijke storende factoren, faciliteren werkgevers potentiële kandidaten optimaal in het online sollicitatieproces. Met name bij het werven van ‘moeilijke doelgroepen’ is het wegnemen van drempels in het online sollicitatieproces van essentieel belang om de conversieratio ‘van bezoeker naar sollicitant’ te optimaliseren.

Tabel: Storende factoren bij een online sollicitatie

Waar kunt u zich, in algemene zin, aan storen als u online wilt solliciteren op een vacature? %
Technische fouten op de pagina (zoals niet-werkende links of niet-werkend formulier) 65%
Verplicht eerst moeten registreren 60%
Het moeten invullen van informatie die ook in mijn CV staat 41%
Een lange laadtijd van pagina(‘s) 35%
Een lang sollicitatieformulier 25%
Het opnieuw moeten zoeken van een vacature 18%
Een sollicitatiepagina in het Engels 18%
Anders 6%
Een sollicitatiepagina die in een nieuw scherm (nieuwe window) opent 4%

 
Opnieuw opzoeken vacature
Jongere werknemers (15 – 24 jaar en 25 – 34 jaar) lijken het minst geduldig te zijn bij het online solliciteren. Wat verder opvalt bij de jongste groep (15 – 24 jaar), is dat zij zich veel sterker storen aan het opnieuw moeten opzoeken van de vacature bij een online sollicitatie (28% tegenover respectievelijk 14%, 19% en 16% bij de hogere leeftijdsgroepen).

Invullen CV gegevens storend
Een andere uitschieter betreft de groep van 35 – 44 jaar: het moeten invullen van gegevens die ook in het CV staan, vindt deze groep aanzienlijk meer storend dan de andere leeftijdsgroepen.

Gerelateerd nieuws
> Online solliciteren steeds populairder
> Solliciteren per brief is uit

Bron:
Campaigngroup.nl, 5 augustus 2009FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek