loading
views

VAR verklaring automatisch verstrekt

8 augustus 2009

Wie de afgelopen 3 jaar een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) heeft aangevraagd krijgt deze mogelijk automatisch toegestuurd voor het volgend jaar.

Om de administratieve lasten voor ondernemers en freelancers te verlichten, gaat de Belastingdienst de VAR’s automatisch verstrekken.

Voorwaarden automatische VAR-verklaring
Om automatisch een VAR te krijgen, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • de ZZP’er heeft de afgelopen drie jaar een VAR aangevraagd;
  • de ZZP’er heeft telkens een VAR voor hetzelfde soort werk aangevraagd;
  • de ZZP’er heeft het werk onder vergelijkbare omstandigheden uitgevoerd;
  • de ZZP’er heeft telkens eenzelfde VAR van ons gekregen;
  • De Belastingdienst heeft de VAR’s in de tussentijd niet herzien.

Het automatisch verstrekken geldt voor alle soorten VAR: de VAR inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga), de VAR winst uit onderneming, de VAR loon uit dienstbetrekking en de VAR resultaat uit overige werkzaamheden.

Voor 2010 niet automatisch een VAR ontvangen?
Wie half september nog niet automatisch een VAR voor 2010 heeft gekregen, voldoet niet aan de voorwaarden, informeert de Belastingdienst op haar site. Wie toch voor 2010 een VAR wil ontvangen, moet deze zelf aanvragen via het formulier ‘Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie’. Dit formulier kan online worden ingevuld en verstuurd of gedownload op www.belastingdienst.nl.

Veranderingen doorgeven
Bij het automatisch verstrekken van de VAR’s gaat de Belastingdienst ervan uit dat de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder gewerkt wordt, gelijk blijven. Wie ingrijpende of structurele wijzigingen voor 2010 verwacht, moet dit doorgeven met hetzelfde formulier ‘Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie’ om een nieuwe VAR te verkrijgen.

Bron: Belastingdienst, 7 augustus 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek