loading
views

Werken of leren tot 27 jaar ipv bijstand

Logo SZW30 juni 2009

Jongeren onder de 27 jaar die bij de gemeente aankloppen omdat ze niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, krijgen vanaf 1 oktober 2009 een werk- of leeraanbod, of een combinatie van beide aangeboden. Accepteren ze het werkaanbod, dan ontvangen ze salaris van de werkgever.

Bij acceptatie van het leeraanbod krijgen de jongeren waar nodig een inkomen dat even hoog is als de huidige bijstandsuitkering. Dit is de kern van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die vandaag door de Eerste Kamer is aanvaard. Eind maart 2008 hadden ongeveer 25.500 jongeren tot 27 jaar een bijstandsuitkering.

Jongeren zonder startkwalificatie eerst
Het kabinet wil jongeren stimuleren hun school af te maken, werken en leren te combineren of een baan te aanvaarden. Het kabinet wil jongeren met deze maatregelen een betere toekomst bieden en voorkomen dat ze afhankelijk worden of blijven van een uitkering. Het is de bedoeling dat gemeenten jongeren die geen startkwalificatie hebben aanmoedigen die eerst te halen.

Verplicht aanbod alleen wanneer mogelijk
Gemeenten worden verplicht jongeren tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering een plek aan te bieden. Het aanbod wordt afgestemd op de situatie van de jongere. Als de jongere het aanbod niet accepteert dan krijgt deze ook geen uitkering van de gemeente. Gemeenten hoeven geen aanbod te doen aan jongeren die niet kúnnen werken of leren. Deze groep jongeren komt wel in aanmerking voor de inkomensvoorziening van de WIJ, die aansluit bij de huidige bijstandsnorm.

Bron: SZW, 30 juni 2009

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek