loading
views

Uitzenders introduceren keurmerk huisvesting arbeidsmigrantenKeurmerkstickers30 juni 2009

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) hebben samen het keurmerk voor huisvesting ontwikkeld van arbeidsmigranten.

Met de sticker Certified Flex Home is voor gemeenten, omwonenden, brandweer én uitzendkrachten in één oogopslag duidelijk dat de uitzendonderneming goed en verantwoord omgaat met de huisvesting en dat de huisvestingslocatie aan alle gestelde eisen voldoet. De uitzendkoepels bemiddelen samen meer dan 50.000, voornamelijk Poolse, arbeidsmigranten.

Sticker kenmerkt deugdelijke huisvesting
“Het is pure noodzaak werk te maken van fatsoenlijke huisvesting en daar duidelijk over te communiceren. Want dat er regelmatig wat fout gaat bij malafide uitzendbureaus en pandjesbazen lezen we regelmatig in het nieuws. Met de sticker achter het raam van een van de woonlocaties is meteen duidelijk dat de woning voldoet aan de gestelde eisen van deugdelijke huisvesting.” aldus NBBU secretaris Paul Heinrichs.

Nog steeds 5.000 malafide uitzendbureaus actief
ABU adjunct-directeur drs. Jurriën Koops: “met gemeenten hebben wij inmiddels convenanten afgesloten met betrekking tot de huisvesting. We hebben als sector goede huisvesting nodig en daar kan de gemeente ons bij helpen. Op onze beurt helpen wij gemeenten bij het tegengaan van overlast en sociale onrust die het gevolg zijn van illegale, slechte huisvesting door malafide bureaus waarvan er nog steeds ruim 5.000 actief zijn.”

AVV ABU-CAO voor Uitzendkrachten
Leden van de ABU en de NBBU die werken met arbeidsmigranten en daarvoor eigen huisvestinglocaties beschikbaar hebben, moeten voldoen aan de huisvestingsnormen die zijn vastgelegd in de ABU-CAO voor Uitzendkrachten en de NBBU CAO voor Uitzendkrachten. Deze normen zijn voor ABU-leden en NBBU-leden exact hetzelfde. Door de recente algemeen verbindendverklaring van de ABU-CAO voor Uitzendkrachten gelden de huisvestingsnormen ook voor alle uitzendbureaus in Nederland.

Certified Flex Home sticker
Een onafhankelijke instelling controleert of deze huisvestingsnormen door de ABU en NBBU leden op de juiste wijze worden toegepast. Als blijkt dat aan deze eisen wordt voldaan, mogen zij op hun huisvestinglocaties de sticker Certified Flex Home voeren. De huisvestingsnormen die zijn vastgelegd zijn onder andere minimaal 10m² beschikbare woonruimte per persoon, limitatieve lijst van toegestane woonvormen, verbod om winst te maken op huisvesting, adequate voorzieningen op het gebied van sanitair en kookgelegenheid en brandveiligheid conform wettelijke regels. Meer informatie is te vinden op www.certifiedflexhome.nl.

Gerelateerd nieuws
> AVV CAO Uitzendkrachten (ABU)
> Uitzendbranche en gemeenten sluiten convenant huisvesting

Bron: NBBU en ABU, 30 juni 2009


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek